TalTechi Arengufond – üle 30 aasta hariduse ja ühiskonna teenistuses

19.06.2024
TalTechi Arengufond – üle 30 aasta hariduse ja ühiskonna teenistuses. 19.06.2024. Ameerika kirjanik ja biokeemik Isaac Asimov on märkinud, et teadus kogub teadmisi kiiremini kui ühiskond tarkust. Kuidas viia teadmised kiiremini ühiskonda, et üldine tarkuse tase tõuseks? Kunagine Tallinna Tehnikaülikooli õhtuse teaduskonna dekaan, professor Heino Ross ütles 1994. aasta lõpuaktuse viimase lausena kuldsed sõnad: „Minge ja lahjendage oma uute teadmiste ja tarkustega seda lollust, mis ümberringi valitseb!“ TalTechi Arengufond on üle 30 aasta toetanud teadmiste kiiremat liikumist ühiskonda. Koostöös ettevõtjatega toetab fond stipendiumide kaudu tudengite õpinguid, võimaldades neil keskenduda hariduse omandamisele. Hea haridusega lõpetajad on esimesed piisad ühiskondliku tarkuse meres. Parimad spetsialistid sirguvad tingimustes, mis sarnanevad tulevase töökohaga. Koostöös ettevõtetega võimaldab Arengufond tudengitel ja tulevastel tippspetsialistidel mõista, milliseid probleeme nad tulevikus lahendama hakkavad. Arengufondi saab pidada ettevõtete ja tulevaste töötajate vaheliseks sillaks. Fond kogub ja vahendab TalTechi tudengitele, õppejõududele ja teadlastele toetusi, aidates ettevõtetel leida Eesti parimaid spetsialiste. Partnerid pakuvad stipendiaatidele tuge praktikakohtade leidmisel, lõputööde teemade püstitamisel ja õpingutejärgses tööhõives. Alates 1991. aastast on Arengufond kasvanud Eesti suurimaks tudengeid toetavaks sihtasutuseks. Fondi saab panustada nimeliste kogumisfondide kaudu, mille annetusi ja investeeringutulu kasutatakse toetuste maksmiseks. Arengufondi toetamisel on alati olnud suur roll TalTechi vilistlastel. Fondi põhikapitaliks on 1999. aastal seitsme vilistlase – Toomas Lumani, Väino Kaldoja, Toomas Annuse, Jüri Mõisa, Andres Sarri, Olari Taali ja Koit Uusi – annetuste kaudu asutatud TalTechi Arengufondi Vilistlaskapital, mille eesmärk oli annetusi investeerida ning  maksta investeerimistuludest stipendiume. Alates asutamisest toetas vilistlaskapitali loomist kümne aasta jooksul 55 vilistlast ning koguti 175 000 eurot. Hariduse rahastamine erakapitali abil on üha olulisem. Eesti insenerihariduse ja TalTechi tulevikku silmas pidades on kriitiline suurendada panust inseneriharidusse ja parandada inseneriameti prestiiži. Arengufond kutsub vilistlasi liituma Vilistlaskapitaliga ja panustama insenerihariduse sihtkapitali, mis toetab tehnikaülikoolis kriitilise tähtsusega õppekavasid või professuure. „Teadus on organiseeritud teadmised, tarkus on organiseeritud elu,“ ütles Immanuel Kant. Edukaimad ettevõtted teevad organiseeritud teadmistest tegeliku elu. TalTechi Arengufond pakub selleks täna tõhusat võimalust. Arengufondiga saab ühendust võtta aadressil: arengufond@taltech.ee
TalTechi Arengufondi juht
TalTechi Vilistlaskogu juhatuse liige
TalTechi Arengufondi toetajad Reet ja Väino Kaldoja, fondi juht Elinor Toming ja TalTechi Vilistlaskogu juhatuse liige Ergo Metsla | Foto: Erlend Staub

TalTechi Arengufondi toetajad Reet ja Väino Kaldoja, fondi juht Elinor Toming ja TalTechi Vilistlaskogu juhatuse liige Ergo Metsla | Foto: Erlend Staub

TalTechi Arengufond on üle 30 aasta toetanud teadmiste kiiremat jõudmist ühiskonda; fond toetab koostöös ettevõtjatega stipendiumidega tudengite õpinguid, võimaldades neil keskenduda haridusele.

Ameerika kirjanik ja biokeemik Isaac Asimov on märkinud, et teadus kogub teadmisi kiiremini kui ühiskond tarkust.

Kuidas viia teadmised kiiremini ühiskonda, et üldine tarkuse tase tõuseks? Kunagine Tallinna Tehnikaülikooli õhtuse teaduskonna dekaan, professor Heino Ross ütles 1994. aasta lõpuaktuse viimase lausena kuldsed sõnad: „Minge ja lahjendage oma uute teadmiste ja tarkustega seda lollust, mis ümberringi valitseb!“

TalTechi Arengufond on üle 30 aasta toetanud teadmiste kiiremat liikumist ühiskonda. Koostöös ettevõtjatega toetab fond stipendiumide kaudu tudengite õpinguid, võimaldades neil keskenduda hariduse omandamisele. Hea haridusega lõpetajad on esimesed piisad ühiskondliku tarkuse meres.

Parimad spetsialistid sirguvad tingimustes, mis sarnanevad tulevase töökohaga. Koostöös ettevõtetega võimaldab Arengufond tudengitel ja tulevastel tippspetsialistidel mõista, milliseid probleeme nad tulevikus lahendama hakkavad.

Arengufondi saab pidada ettevõtete ja tulevaste töötajate vaheliseks sillaks. Fond kogub ja vahendab TalTechi tudengitele, õppejõududele ja teadlastele toetusi, aidates ettevõtetel leida Eesti parimaid spetsialiste. Partnerid pakuvad stipendiaatidele tuge praktikakohtade leidmisel, lõputööde teemade püstitamisel ja õpingutejärgses tööhõives.

Alates 1991. aastast on Arengufond kasvanud Eesti suurimaks tudengeid toetavaks sihtasutuseks. Fondi saab panustada nimeliste kogumisfondide kaudu, mille annetusi ja investeeringutulu kasutatakse toetuste maksmiseks.

Arengufondi toetamisel on alati olnud suur roll TalTechi vilistlastel. Fondi põhikapitaliks on 1999. aastal seitsme vilistlase – Toomas Lumani, Väino Kaldoja, Toomas Annuse, Jüri Mõisa, Andres Sarri, Olari Taali ja Koit Uusi – annetuste kaudu asutatud TalTechi Arengufondi Vilistlaskapital, mille eesmärk oli annetusi investeerida ning  maksta investeerimistuludest stipendiume. Alates asutamisest toetas vilistlaskapitali loomist kümne aasta jooksul 55 vilistlast ning koguti 175 000 eurot.

Rein Lind nimelise fondi asutajad Ruuda Lind ja Lauri Lind, TalTech rektor Tiit Land ja Arengfondi nõukogu esimees Robert Kitt | Foto: A Cube Agency

Rein Lind nimelise fondi asutajad Ruuda Lind ja Lauri Lind, TalTech rektor Tiit Land ja Arengfondi nõukogu esimees Robert Kitt | Foto: A Cube Agency

Hariduse rahastamine erakapitali abil on üha olulisem. Eesti insenerihariduse ja TalTechi tulevikku silmas pidades on kriitiline suurendada panust inseneriharidusse ja parandada inseneriameti prestiiži. Arengufond kutsub vilistlasi liituma Vilistlaskapitaliga ja panustama insenerihariduse sihtkapitali, mis toetab tehnikaülikoolis kriitilise tähtsusega õppekavasid või professuure.

„Teadus on organiseeritud teadmised, tarkus on organiseeritud elu,“ ütles Immanuel Kant. Edukaimad ettevõtted teevad organiseeritud teadmistest tegeliku elu. TalTechi Arengufond pakub selleks täna tõhusat võimalust.

Arengufondiga saab ühendust võtta aadressil: arengufond@taltech.ee