Stipendiumifondiga inseneride puuduse vastu

09.05.2024
Stipendiumifondiga inseneride puuduse vastu. 09.05.2024. „Valdkonna atraktiivsuse tõstmine võiks kaasa aidata inseneridepuuduse vähendamisele, samuti tõsta lõpetajate ja sisseastujate arvu,“ sõnas fondi eestvedaja, tehnikaülikooli vilistlane Erik Teder. Stipendiumi suuruseks on sel aastal 1500 eurot. „Soovime toetada inseneritudengeid, et nad saaksid pühendada õpingutele ega peaks kooli kõrvalt tööl käima, kuna selline töötamine toob tihti kaasa õppetulemuste languse, õpingute venimise või hoopiski poolelijäämise,“ selgitas Teder. Tederi sõnul ajendas teda fondi looma paljude vilistlaste soov inseneeriat populariseerida. Kuna vilistlastel endil on keeruline aega leida, et valdkonna atraktiivsust suurendada, tekkiski idee koguda aktiivsete tudengite toetamiseks annetusi. Oodatakse annetajaid Fondi algatajad loodavad, et saavad stipendiumiga tunnustada võimalikult paljusid tublisid tudengeid. Selleks oleks vaja aga kokku saada praegusest tunduvalt suurem summa. „Iga annetus ja toetus on suureks abiks, sest väikestest summadest saavad kokku suuremad ning seeläbi saaksime anda stipendiume välja rohkematele tudengitele. Ootame abi kõigilt headelt inimestelt ja ettevõtetelt, kes peavad Eesti inseneriharidust tähtsaks, soovivad kaasa aidata selle populariseerimisse ja toetada tulevasi tippinsenere,“ ütles Teder. Toetuste suurus on igaühe enda valida. Suurepärasele algatusele paneb õla alla ka inseneriteaduskond. Teaduskonna dekaani Fjodor Sergejevi sõnul on vilistlaste loodud stipendium äärmiselt vajalik ja väärtuslik. „Inseneride roll ühiskonnas on muutunud. Lisaks erialateadmistele ja oskustele on tänapäeva inseneridel ka eetiline vastutus, mis muutub eriti kriitiliseks tehisaru kiire arenguga,“ sõnas Sergejev. Inseneriteaduskonnast saab fondi pikaajaline toetaja. Samuti teevad annetusi nii inseneeriahuvilised kui ka tehnikaülikooli patrioodid. 2021. aastal pärandas Kanadas elanud Ina Marje Tilt inseneriteaduskonnale veidi üle 6500 euro. „Kahjuks ei õnnestunud meil välja selgitada proua Tilti otsest seost Tallinna Tehnikaülikooli ja inseneriteaduskonnaga, kuid loodetavasti on tulevaste inseneride stipendiumifond just see õige koht, kuhu tema annetus suunata,“ lisas Sergejev. Ettevõtetel võimalus silma paista Ettevõtted saavad soovi korral valida toetamiseks mõne kitsama inseneeriavaldkonna. Lisaks tõstetakse nad kodulehel esile patroonidena – see annab hea võimaluse tudengite seas tööandjana silma paista. Annetamine käib mugavalt läbi Tallinna Tehnikaülikooli toetusportaali. „Mul on hea meel, et inseneeria vilistlased eeskuju näitavad, aktiivselt järelkasvu eest seisavad ja tehnikaülikooli tagasi panustavad. Uus fond ühendab kõiki olulisi osapooli: tudengeid, vilistlasi ja ettevõtjaid ning see toob vahetut kasu tudengitele ja pikemas perspektiivis kindlasti kogu ühiskonnale, sest aitab kaasa insenerihariduse populariseerimisele ning inseneriameti väärtustamisele Eestis,“ sõnas vilistlasliikumise ja toetussuhete osakonna juhataja Ergo Metsla.
Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna vilistlased lõid uue stipendiumifondi, et toetada tudengeid, kes inseneeria eriala populariseerivad | Foto: TalTech

Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna vilistlased lõid uue stipendiumifondi, et toetada tudengeid, kes inseneeria eriala populariseerivad | Foto: TalTech

Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna vilistlased lõid uue stipendiumifondi, et toetada tudengeid, kes oma vabast ajast ja kohusetundest erinevate vabatahtlike tegevustega eriala populariseerivad.

„Valdkonna atraktiivsuse tõstmine võiks kaasa aidata inseneridepuuduse vähendamisele, samuti tõsta lõpetajate ja sisseastujate arvu,“ sõnas fondi eestvedaja, tehnikaülikooli vilistlane Erik Teder.

Stipendiumi suuruseks on sel aastal 1500 eurot. „Soovime toetada inseneritudengeid, et nad saaksid pühendada õpingutele ega peaks kooli kõrvalt tööl käima, kuna selline töötamine toob tihti kaasa õppetulemuste languse, õpingute venimise või hoopiski poolelijäämise,“ selgitas Teder.

Tederi sõnul ajendas teda fondi looma paljude vilistlaste soov inseneeriat populariseerida. Kuna vilistlastel endil on keeruline aega leida, et valdkonna atraktiivsust suurendada, tekkiski idee koguda aktiivsete tudengite toetamiseks annetusi.

Oodatakse annetajaid

Fondi algatajad loodavad, et saavad stipendiumiga tunnustada võimalikult paljusid tublisid tudengeid. Selleks oleks vaja aga kokku saada praegusest tunduvalt suurem summa.

„Iga annetus ja toetus on suureks abiks, sest väikestest summadest saavad kokku suuremad ning seeläbi saaksime anda stipendiume välja rohkematele tudengitele. Ootame abi kõigilt headelt inimestelt ja ettevõtetelt, kes peavad Eesti inseneriharidust tähtsaks, soovivad kaasa aidata selle populariseerimisse ja toetada tulevasi tippinsenere,“ ütles Teder. Toetuste suurus on igaühe enda valida.

Suurepärasele algatusele paneb õla alla ka inseneriteaduskond. Teaduskonna dekaani Fjodor Sergejevi sõnul on vilistlaste loodud stipendium äärmiselt vajalik ja väärtuslik.

„Inseneride roll ühiskonnas on muutunud. Lisaks erialateadmistele ja oskustele on tänapäeva inseneridel ka eetiline vastutus, mis muutub eriti kriitiliseks tehisaru kiire arenguga,“ sõnas Sergejev.

Fjodor Sergejev | Foto: TalTech

Fjodor Sergejev | Foto: TalTech

Inseneriteaduskonnast saab fondi pikaajaline toetaja. Samuti teevad annetusi nii inseneeriahuvilised kui ka tehnikaülikooli patrioodid. 2021. aastal pärandas Kanadas elanud Ina Marje Tilt inseneriteaduskonnale veidi üle 6500 euro. „Kahjuks ei õnnestunud meil välja selgitada proua Tilti otsest seost Tallinna Tehnikaülikooli ja inseneriteaduskonnaga, kuid loodetavasti on tulevaste inseneride stipendiumifond just see õige koht, kuhu tema annetus suunata,“ lisas Sergejev.

Ettevõtetel võimalus silma paista

Ettevõtted saavad soovi korral valida toetamiseks mõne kitsama inseneeriavaldkonna. Lisaks tõstetakse nad kodulehel esile patroonidena – see annab hea võimaluse tudengite seas tööandjana silma paista. Annetamine käib mugavalt läbi Tallinna Tehnikaülikooli toetusportaali.

„Mul on hea meel, et inseneeria vilistlased eeskuju näitavad, aktiivselt järelkasvu eest seisavad ja tehnikaülikooli tagasi panustavad. Uus fond ühendab kõiki olulisi osapooli: tudengeid, vilistlasi ja ettevõtjaid ning see toob vahetut kasu tudengitele ja pikemas perspektiivis kindlasti kogu ühiskonnale, sest aitab kaasa insenerihariduse populariseerimisele ning inseneriameti väärtustamisele Eestis,“ sõnas vilistlasliikumise ja toetussuhete osakonna juhataja Ergo Metsla.