Rein Otsasoni Fond toetab noori majandusteadlasi

31.05.2024
Rein Otsasoni Fond toetab noori majandusteadlasi. 31.05.2024. Liina Rebane uurib oma teadustöös tööturu institutsioone ja nende mõjusid tööturu toimimisele. Ta on hinnanud Eestis 2009. aastal kehtima hakanud töölepingu seaduse mõjusid tööjõu mobiilsusele ning Ida- ja Kesk-Euroopa riikide näitel analüüsinud seda, kuidas ettevõtted kohanevad miinimumpalga tõstmisega. Lisaks tööturule tegeleb Liina Rebane ka leibkondade finantskäitumise uurimisega, näiteks on ta analüüsinud kohalike ja sisserännanute vahelist varalist ebavõrdsust Eesti ja Läti andmetel. Ann Merit Toigeri magistritöö eesmärgiks oli analüüsida maksukoormuse ja maksutulu vahelist seost Eestis ning leida kuidas tulevased maksumäärade muutused suhestuvad leitud seosega. Alates 2020. aastast on suurenenud Eesti riigivõla osakaal sisemajanduse koguproduktist ning kuigi Eesti on siiani ühe madalaima riigivõlaga riik Euroopa Liidus, siis eelarvepuudujäägi vähendamiseks on valitsus välja töötanud maksumuudatused. Esineb võimalus, et maksumäärade tõus ei too kaasa soovitud maksutulude tõusu. Magistritöös on hinnatud ka maksumäärade majanduslikku efektiivsust. Mathias Juust keskendub uurimistöös kaubanduspoliitiliste šokkide dünaamiliste mõjudele nii makro- kui mikrotasandil. Kaubanduse liberaliseerimise teemal on ta uurinud Euroopa Liidu vabakaubanduslepingute mõju ELi liikmesriikide kaubandusvooludele ja ettevõtete tasandil 2014. aastal Venemaa poolt lääneriikide vastu kehtestatud toidukaupade embargo mõju Eesti eksportijatele. Sihtasutus Rein Otsasoni Fond on asutatud 2006. aastal ja fondi poolt iga-aastaselt väljaantavad stipendiumid on ette nähtud magistri- või doktoriõppes rahanduse või majanduse erialal õppivate Eesti kodanikest üliõpilaste õpingute ja teaduslike uuringute toetamiseks. Stipendiumite väljaandmist toetab Coop Pank. Tänaseks on Rein Otsasoni Fondi stipendiumi saanud juba 53 suure potentsiaaliga noort Eesti majandusteadlast. Rein Otsason (24. mai 1931 – 30. oktoober 2004) oli Eesti majandusteadlane ja pankur, üks 1992. aasta rahareformi peamisi ettevalmistajaid. Ta oli Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järgse Eesti Panga esimene president ning Eesti Krediidipanga (tänane Coop Pank) asutaja ja president.
TalTechi doktorant Liina Rebane, Tartu Ülikooli doktorant Mathias Juust ja TalTechi magistrant Ann Merit Toiger pälvisid Rein Otsasoni Fondi stipendiumid | Foto: Rein Otsasoni Fond

TalTechi doktorant Liina Rebane, Tartu Ülikooli doktorant Mathias Juust ja TalTechi magistrant Ann Merit Toiger pälvisid Rein Otsasoni Fondi stipendiumid | Foto: Rein Otsasoni Fond

Rein Otsasoni Fond andis 27. mail üle 2000 eurosed stipendiumid kolmele silmapaistvale noorele majandusteadlasele õpingute jätkamiseks – toetuse pälvisid TalTechi doktorant Liina Rebane ja sama ülikooli magistrant Ann Merit Toiger ning Tartu Ülikooli doktorant Mathias Juust.

Liina Rebane uurib oma teadustöös tööturu institutsioone ja nende mõjusid tööturu toimimisele. Ta on hinnanud Eestis 2009. aastal kehtima hakanud töölepingu seaduse mõjusid tööjõu mobiilsusele ning Ida- ja Kesk-Euroopa riikide näitel analüüsinud seda, kuidas ettevõtted kohanevad miinimumpalga tõstmisega. Lisaks tööturule tegeleb Liina Rebane ka leibkondade finantskäitumise uurimisega, näiteks on ta analüüsinud kohalike ja sisserännanute vahelist varalist ebavõrdsust Eesti ja Läti andmetel.

Ann Merit Toigeri magistritöö eesmärgiks oli analüüsida maksukoormuse ja maksutulu vahelist seost Eestis ning leida kuidas tulevased maksumäärade muutused suhestuvad leitud seosega. Alates 2020. aastast on suurenenud Eesti riigivõla osakaal sisemajanduse koguproduktist ning kuigi Eesti on siiani ühe madalaima riigivõlaga riik Euroopa Liidus, siis eelarvepuudujäägi vähendamiseks on valitsus välja töötanud maksumuudatused. Esineb võimalus, et maksumäärade tõus ei too kaasa soovitud maksutulude tõusu. Magistritöös on hinnatud ka maksumäärade majanduslikku efektiivsust.

Mathias Juust keskendub uurimistöös kaubanduspoliitiliste šokkide dünaamiliste mõjudele nii makro- kui mikrotasandil. Kaubanduse liberaliseerimise teemal on ta uurinud Euroopa Liidu vabakaubanduslepingute mõju ELi liikmesriikide kaubandusvooludele ja ettevõtete tasandil 2014. aastal Venemaa poolt lääneriikide vastu kehtestatud toidukaupade embargo mõju Eesti eksportijatele.

Sihtasutus Rein Otsasoni Fond on asutatud 2006. aastal ja fondi poolt iga-aastaselt väljaantavad stipendiumid on ette nähtud magistri- või doktoriõppes rahanduse või majanduse erialal õppivate Eesti kodanikest üliõpilaste õpingute ja teaduslike uuringute toetamiseks. Stipendiumite väljaandmist toetab Coop Pank.

Tänaseks on Rein Otsasoni Fondi stipendiumi saanud juba 53 suure potentsiaaliga noort Eesti majandusteadlast.

Rein Otsason (24. mai 1931 – 30. oktoober 2004) oli Eesti majandusteadlane ja pankur, üks 1992. aasta rahareformi peamisi ettevalmistajaid. Ta oli Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järgse Eesti Panga esimene president ning Eesti Krediidipanga (tänane Coop Pank) asutaja ja president.