Tallinna Tehnikaülikooli juhtimisel alustab kaks seitsme miljoni eurose eelarvega tippkeskust

15.02.2024
Tallinna Tehnikaülikooli juhtimisel alustab kaks seitsme miljoni eurose eelarvega tippkeskust. 15.02.2024. Professor Jarek Kurnitski sõnul on energiatõhususe tippkeskuse eesmärk aidata murda kasvava energiatarbimise trendi ning toetada läbimurret elamute täisrenoveerimisel. Selleks tuuakse kokku inseneri-, andme- ja sotsiaalteaduste parim kompetents Eestis. „Tegeleme ka uute hoonete energiatõhususe ja -paindlikkusega, kus energiapööre suures osas on juba toimunud. Suurim väljakutse on aga olemasolevate kodude ja töökohtade energiatõhususe parandamine. Läbimurde saavutamiseks tuleb siin veel väga palju tööd teha,“ tõdes Jarek Kurnitski. Kurnitski juhitav tippkeskus korraldas 26. jaanuaril Eesti Teaduste Akadeemias teaduspärastlõuna “Sotsiaalselt siduv ja laiapõhjaline hoonete renoveerimine”, kus analüüsiti Eesti hoonefondi tänast olukorda ning tutvustati ka hetkel parimaid lahendusi energiatõhusaks renoveerimiseks. Kestlik areng Strateegilise mineraalse ja süsiniku-põhise ressursi ringmajanduse tippkeskuses soovitakse ühiselt leida lahendusi keerukate tarneahelate majandamiseks ja taaskasutatavate materjalide kvaliteedi tagamiseks. Ületada soovitakse mineraalsete ja süsinikul põhinevate toormetega seotud tehnoloogilisi probleeme. „Koos tööle hakkavate teadlaste uuringute tulemused võivad aidata märkimisväärselt kaasa kestlikule arengule ja ressursside tõhusamale kasutamisele üleilmses kontekstis,“ kinnitas professor Riina Aav. Tippkeskus koondab loodus-, inseneri- ning majandusteadlasi lisaks Tallinna Tehnikaülikoolile ka Tartu Ülikoolist ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist. 40 tippkeskusesse koondunud teadlast hakkavad tegutsema neljas ehk strateegilise mineraalse toorme, süsinikupõhise toorme, ringsete tehnoloogiate tööstussiirde ja ringmajanduse ärirakenduste ning modelleerimise analüüsi töörühmas. TalTechi teadusprorektor Tiit Luki sõnul annavad tippkeskused suurepärase võimaluse koostööks mitte ainult ülikooli sees, vaid ka erinevate teadusasutuste vahel. „Uurimisrühm on nagu keelpillikvartett, kus muusikat  teeb väike rühm inimesi ja on piiritletud nelja häälega. Ülikool on aga kirju nagu sümfooniaorkester, mis annab võimalust ka väga erineva muusika tegemiseks, sest lisaks keelpillidele annavad muusikale värvi ka puhkpillid ja löökriistad. Tippkeskus on aga nagu kammerorkester, mis saab esitada oluliselt laiemat repertuaari valikut kui kvartett, kuid on pillide valiku tõttu rohkem piiritletud kui sümfooniaorkester. Ometi on kammerorkester (tippkeskus) piisavalt suur ja erinäoline, et anda kontserte suurematel lavalaudadel (teadus, mis kõnetab rohkem ka ühiskonda tervikuna). Huvitaval kombel koosneb kammerorkester ca 40-50 muusikust, mis on ka tippkeskusesse panustavate teadlaste arv,“ leiab Lukk. „Koos tööle hakkavate teadlaste uuringute tulemused võivad aidata märkimisväärselt kaasa kestlikule arengule ja ressursside tõhusamale kasutamisele üleilmses kontekstis.“ Kokku rahastati Eesti 2035 pikaajalise arengustrateegia eesmärkide saavutamiseks kümmet teaduse tippkeskust. Nendesse on kaasatud kümme evalveeritud teadusasutust ning üle 80 uurimisrühma. Vaata lisaks Statistikaamet: Tõetamm
Tallinna Tehnikaülikooli linnak

Tallinna Tehnikaülikooli linnak

Haridus- ja teadusministeerium eraldas seitsmeks aastaks seitse miljonit eurot nii energiatõhususe tippkeskusele, mida juhib tehnikaülikooli professor ja akadeemik Jarek Kurnitski kui ka strateegilise mineraalse ja süsiniku-põhise ressursi ringmajanduse tippkeskusele, mida juhib professor Riina Aav.

Professor Jarek Kurnitski sõnul on energiatõhususe tippkeskuse eesmärk aidata murda kasvava energiatarbimise trendi ning toetada läbimurret elamute täisrenoveerimisel. Selleks tuuakse kokku inseneri-, andme- ja sotsiaalteaduste parim kompetents Eestis. „Tegeleme ka uute hoonete energiatõhususe ja -paindlikkusega, kus energiapööre suures osas on juba toimunud. Suurim väljakutse on aga olemasolevate kodude ja töökohtade energiatõhususe parandamine. Läbimurde saavutamiseks tuleb siin veel väga palju tööd teha,“ tõdes Jarek Kurnitski.

Kurnitski juhitav tippkeskus korraldas 26. jaanuaril Eesti Teaduste Akadeemias teaduspärastlõuna “Sotsiaalselt siduv ja laiapõhjaline hoonete renoveerimine”, kus analüüsiti Eesti hoonefondi tänast olukorda ning tutvustati ka hetkel parimaid lahendusi energiatõhusaks renoveerimiseks.

Joonis: Statistikaamet

Joonis: Statistikaamet

Kestlik areng

Strateegilise mineraalse ja süsiniku-põhise ressursi ringmajanduse tippkeskuses soovitakse ühiselt leida lahendusi keerukate tarneahelate majandamiseks ja taaskasutatavate materjalide kvaliteedi tagamiseks. Ületada soovitakse mineraalsete ja süsinikul põhinevate toormetega seotud tehnoloogilisi probleeme. „Koos tööle hakkavate teadlaste uuringute tulemused võivad aidata märkimisväärselt kaasa kestlikule arengule ja ressursside tõhusamale kasutamisele üleilmses kontekstis,“ kinnitas professor Riina Aav.

Tippkeskus koondab loodus-, inseneri- ning majandusteadlasi lisaks Tallinna Tehnikaülikoolile ka Tartu Ülikoolist ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist.

40 tippkeskusesse koondunud teadlast hakkavad tegutsema neljas ehk strateegilise mineraalse toorme, süsinikupõhise toorme, ringsete tehnoloogiate tööstussiirde ja ringmajanduse ärirakenduste ning modelleerimise analüüsi töörühmas.

TalTechi teadusprorektor Tiit Luki sõnul annavad tippkeskused suurepärase võimaluse koostööks mitte ainult ülikooli sees, vaid ka erinevate teadusasutuste vahel. „Uurimisrühm on nagu keelpillikvartett, kus muusikat  teeb väike rühm inimesi ja on piiritletud nelja häälega. Ülikool on aga kirju nagu sümfooniaorkester, mis annab võimalust ka väga erineva muusika tegemiseks, sest lisaks keelpillidele annavad muusikale värvi ka puhkpillid ja löökriistad. Tippkeskus on aga nagu kammerorkester, mis saab esitada oluliselt laiemat repertuaari valikut kui kvartett, kuid on pillide valiku tõttu rohkem piiritletud kui sümfooniaorkester. Ometi on kammerorkester (tippkeskus) piisavalt suur ja erinäoline, et anda kontserte suurematel lavalaudadel (teadus, mis kõnetab rohkem ka ühiskonda tervikuna). Huvitaval kombel koosneb kammerorkester ca 40-50 muusikust, mis on ka tippkeskusesse panustavate teadlaste arv,“ leiab Lukk.

„Koos tööle hakkavate teadlaste uuringute tulemused võivad aidata märkimisväärselt kaasa kestlikule arengule ja ressursside tõhusamale kasutamisele üleilmses kontekstis.“

Kokku rahastati Eesti 2035 pikaajalise arengustrateegia eesmärkide saavutamiseks kümmet teaduse tippkeskust. Nendesse on kaasatud kümme evalveeritud teadusasutust ning üle 80 uurimisrühma.