Uus koostööprojekt viib vesinikuõpetuse Eestist Euroopasse

09.04.2024
Uus koostööprojekt viib vesinikuõpetuse Eestist Euroopasse. 09.04.2024. Vesinikutehnoloogiaprojekti eesmärk on toetada puhta energia lahendusi Euroopa üleminekul rohelisele energiale. Keskendutakse erinevate vesinikumajanduse edukaks toimimiseks vajalike oskuste ja teadmiste kaardistamisele ning uute haridus- ja koolitusprogrammide väljatöötamisele. Eesti on üks väheseid Euroopa riike, kus pole traditsioonilist vesinikku kasutavat  tööstust. Seetõttu on peamine pädevus olnud ainult teadus- ja arendustegevusel. Projekti ekspert ja koolitaja, TalTech Virumaa kolledži rakenduskeemia professor Allan Niidu toob esile, et Eestile olulised vesiniku rakendusalad hõlmavad kriitiliste toormete taaskäitlust ja magnetitele vajalike materjalide tootmist, samuti vesiniku kasutamist elektrienergeetikas kiiresti käivitatavate gaasijaamade kütusena. Projekt kannab nime  H2COVE ja koosneb kuuest tööpaketist. “Iga tööpakett keskendub konkreetsele eesmärgile, alates vesinikumajandust puudutavate oskuste kaardistamisest ja lõpetades jätkusuutlike ökosüsteemide loomisega vesinikualase kutsehariduse ja -koolituse oskuste jaoks,” märgib projektijuht Marianne Kama. Projekti Eesti-poolne regionaalne juhtpartner on TalTechi Virumaa kolledž, mis on mõeldud koordineerima ka projekti üht suuremat tööpaketti. Kolledž vastutab vesinikuga seotud kursuste piloteerimise ning õppematerjalide kvaliteedi tagamise eest. Samuti korraldatakse üliõpilaste ja koolituse läbinute hulgas uuringuid ning küsitlusi. Taastuvenergial põhineva rohevesinikuvaldkonna areng mängib olulist rolli nii Eesti riiklike kliimaeesmärkide saavutamisel kui ka Euroopa Liidu ambitsioonikal eesmärgil jõuda 2050. aastaks süsinikuneutraalsuseni. Vesiniku kiirendatud areng ja kasutuselevõtt on järgnevate aastakümnete üks olulisemaid tegevusi, kuna see mängib olulist rolli rohetehnoloogiate edendamisel, aidates energiat salvestada ja kanda. Projekti koordineerib Norra Vestland County Council ning selles osaleb 27 erinevat organisatsiooni üle Euroopa. Eesti teadus- ja hariduspartneriteks on lisaks Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžile ka Eesti Lennuakadeemia ja Tartu Rakenduslik Kolledž ning ettevõte Skycorp.
kommunikatsioonispetsialist
Vesinikutehnoloogiaprojekti eesmärk on toetada puhta energia lahendusi Euroopa üleminekul rohelisele energiale | Foto: Unsplash

Vesinikutehnoloogiaprojekti eesmärk on toetada puhta energia lahendusi Euroopa üleminekul rohelisele energiale | Foto: Unsplash

Märtsi keskel sai avalöögi rahvuvaheline koostööprojekt, mille eesmärk on vesinikualaste oskuste tippkeskuste moodustamine viie riigi – Eesti, Norra, Austria, Hollandi ja Ukraina – koostöös.

Vesinikutehnoloogiaprojekti eesmärk on toetada puhta energia lahendusi Euroopa üleminekul rohelisele energiale. Keskendutakse erinevate vesinikumajanduse edukaks toimimiseks vajalike oskuste ja teadmiste kaardistamisele ning uute haridus- ja koolitusprogrammide väljatöötamisele.

Eesti on üks väheseid Euroopa riike, kus pole traditsioonilist vesinikku kasutavat  tööstust. Seetõttu on peamine pädevus olnud ainult teadus- ja arendustegevusel. Projekti ekspert ja koolitaja, TalTech Virumaa kolledži rakenduskeemia professor Allan Niidu toob esile, et Eestile olulised vesiniku rakendusalad hõlmavad kriitiliste toormete taaskäitlust ja magnetitele vajalike materjalide tootmist, samuti vesiniku kasutamist elektrienergeetikas kiiresti käivitatavate gaasijaamade kütusena.

Projekt kannab nime  H2COVE ja koosneb kuuest tööpaketist. “Iga tööpakett keskendub konkreetsele eesmärgile, alates vesinikumajandust puudutavate oskuste kaardistamisest ja lõpetades jätkusuutlike ökosüsteemide loomisega vesinikualase kutsehariduse ja -koolituse oskuste jaoks,” märgib projektijuht Marianne Kama.

Projekti Eesti-poolne regionaalne juhtpartner on TalTechi Virumaa kolledž, mis on mõeldud koordineerima ka projekti üht suuremat tööpaketti. Kolledž vastutab vesinikuga seotud kursuste piloteerimise ning õppematerjalide kvaliteedi tagamise eest. Samuti korraldatakse üliõpilaste ja koolituse läbinute hulgas uuringuid ning küsitlusi.

Mare Roosileht tegemas ettekannet H2COVE konverentsil. Foto: TalTech

Mare Roosileht, TalTechi Virumaa Kolledži direktor, tegemas ettekannet H2COVE konverentsil. Foto: TalTech

Taastuvenergial põhineva rohevesinikuvaldkonna areng mängib olulist rolli nii Eesti riiklike kliimaeesmärkide saavutamisel kui ka Euroopa Liidu ambitsioonikal eesmärgil jõuda 2050. aastaks süsinikuneutraalsuseni. Vesiniku kiirendatud areng ja kasutuselevõtt on järgnevate aastakümnete üks olulisemaid tegevusi, kuna see mängib olulist rolli rohetehnoloogiate edendamisel, aidates energiat salvestada ja kanda.

Projekti koordineerib Norra Vestland County Council ning selles osaleb 27 erinevat organisatsiooni üle Euroopa. Eesti teadus- ja hariduspartneriteks on lisaks Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžile ka Eesti Lennuakadeemia ja Tartu Rakenduslik Kolledž ning ettevõte Skycorp.