vesinik

17.07.2024
Eestis on arendamispotentsiaali mitmes süvatehnoloogia harus. Hiljuti avaldatud, Startup Estonia tellitud, Civitta koordineeritud ja teiste seas ka TalTechi teadlaste osalusel valminud raportist selgub, et kuigi tehnoloogiate arendamine kipub koonduma suurettevõtete või -riikide kätte, ei tähenda see, et meil poleks võimalusi maailma suurelt muuta.
11.06.2024
Vesinikutehnoloogiad on päevakorras nii Eestis kui ka Saksamaal, ent tehnoloogia arenguks aga on vaja inimesi, nentisid TalTechis toimunud kohtumisel professor Allan Niidu ja Saksamaa rohevesiniku innovatsioonivolinik Till Mansmann.
31.05.2024
Viimase kahe aasta jooksul on Eestis jõudnud uute vesinikuprojektide arv plahvatuslikult kasvada – vahe võrdluses varasema kümne aastaga on mitmekordne. Hiljuti lisandus uute ettevõtmiste sekka TalTechi tudengite algatatud tootearenduse projekt.
17.04.2024
Venemaa sissetung Ukrainasse tõi Euroopas planeeritust palju julgema eesmärgi rohevesiniku tootmiseks. Mullu valmis Eesti vesiniku teekaart, mis näitab ette, kus võiks ja saaks seda laialt leiduvat elementi kasutada. Vesiniku abil vuravaid sõidukeid võib näha meie teedel juba varsti.
12.04.2024
Eesti majanduse tulevikku silmas pidades on kõige tähtsam, et tuleks juurde Eesti teadustulemustel põhinevaid ettevõtteid – aga tähtis on ka ühiskondlike hirmude leevendamine, mis seostuvad uute tehnoloogiate või andmete kasutamisega, arvab Arenguseire Keskuse juht ja TalTechi magister Tea Danilov.
09.04.2024
Märtsi keskel sai avalöögi rahvuvaheline koostööprojekt, mille eesmärk on vesinikualaste oskuste tippkeskuste moodustamine viie riigi – Eesti, Norra, Austria, Hollandi ja Ukraina – koostöös.