TalTechi teadlased arendasid uudse kasvuhoonegaaside kalkulaatori

23.02.2024
TalTechi teadlased arendasid uudse kasvuhoonegaaside kalkulaatori. 23.02.2024. OECD andmetel on Eesti üks kõige kõrgema KHG heitmega ning ressursi- ja süsinikumahukusega majandus Euroopa Liidus. TalTechi uus KHG mõõtmise tööriist toetab Eestit kliimamuutustega kohanemisel ning keskkonnajalajälje vähendamisel, aga ka ministeeriume nende püüdlustes kehtestada ja täiendada kasutusel olevaid metoodikaid. “Meie Tallinna Tehnikaülikoolina ei tohi olla pelgalt pealtvaatajad ja tunnistajad kliimamuutustele, vaid peame välja pakkuma uusi lahendusi ning eelkõige uusi tehnoloogiaid kliimamuutustega toimetulekuks. Üks selline näide on äsja loodud uudne KHG mõõtmise tööriist,” ütles TalTechi rektor Tiit Land. TalTechi jaoks on oluline, et tööriist oleks kättesaadav ning metoodika läbipaistev, mistõttu on brauseripõhine tööriist mõeldud kõigile tasuta kasutamiseks. Esialgu sobib see kõige paremini ülikooliga sarnastele organisatsioonidele, näiteks Eesti avaliku sektori asutustele, kuid avatud koodiga tööriista täiustades on võimalik seda kohandada ka teistele sektoritele. Põhjalik emissioonitegurite andmebaas Tööriista arendamise töögrupi juht professor Kimmo Sakari Lylykangas nimetab tööriista tugevuseks seda toetavat põhjalikku emissioonitegurite andmebaasi. “Seniajani on Eestis toetutud Soomes ja Inglismaal loodud andmebaasidele, mis on olnud väärtuslikud informatsiooniallikad, kuid nüüd on Eestil olemas ka päris oma emissioonitegurite andmebaas. Me avalikustame TalTechi andmebaasi ning täiendame seda aja jooksul nii, et sellest oleks kasu erinevates sektorites kasvuhoonegaaside jalajälje mõõtmisel,” sõnas Lylykangas. Tallinna Tehnikaülikooli 2021-2025 arengukava üks võtmenäitaja on kliimaneutraalne ülikool aastaks 2035, mis tingib vajaduse ja annab aluse KHG mõõtmiseks. Sama mudelit kasutades mõõtis Tallinna Tehnikaülikool ka enda kasvuhoonegaaside jalajälje, mis baasaastal (2022) oli 27 437 tCO2-e ehk 2,59 tCO2-e inimese kohta. TalTechi KHG jalajälje hindamise tööriista loomisel on järgitud Rahvusvahelise kliimapaneeli loodud nn TACCC (Transparency, Accuracy, Consistency, Comparability and Completeness) põhimõtet, milleks on läbipaistvus, täpsus, järjepidevus, võrreldavus ja lõplikkus. Lisaküsimuste korral võta ühendust: kimmo.lylykangas@taltech.ee
TalTechi kampus | Foto: TalTech

TalTechi kampus | Foto: TalTech

Tallinna Tehnikaülikooli teadlased töötasid välja avatud koodiga kasvuhoonegaaside (KHG) mõõtmise tööriista, mis on mõeldud tasuta kasutamiseks kõigile huvilistele, aga eelkõige Eesti avaliku sektori asutustele.

OECD andmetel on Eesti üks kõige kõrgema KHG heitmega ning ressursi- ja süsinikumahukusega majandus Euroopa Liidus. TalTechi uus KHG mõõtmise tööriist toetab Eestit kliimamuutustega kohanemisel ning keskkonnajalajälje vähendamisel, aga ka ministeeriume nende püüdlustes kehtestada ja täiendada kasutusel olevaid metoodikaid.

“Meie Tallinna Tehnikaülikoolina ei tohi olla pelgalt pealtvaatajad ja tunnistajad kliimamuutustele, vaid peame välja pakkuma uusi lahendusi ning eelkõige uusi tehnoloogiaid kliimamuutustega toimetulekuks. Üks selline näide on äsja loodud uudne KHG mõõtmise tööriist,” ütles TalTechi rektor Tiit Land.

TalTechi jaoks on oluline, et tööriist oleks kättesaadav ning metoodika läbipaistev, mistõttu on brauseripõhine tööriist mõeldud kõigile tasuta kasutamiseks. Esialgu sobib see kõige paremini ülikooliga sarnastele organisatsioonidele, näiteks Eesti avaliku sektori asutustele, kuid avatud koodiga tööriista täiustades on võimalik seda kohandada ka teistele sektoritele.

Põhjalik emissioonitegurite andmebaas

Tööriista arendamise töögrupi juht professor Kimmo Sakari Lylykangas nimetab tööriista tugevuseks seda toetavat põhjalikku emissioonitegurite andmebaasi. “Seniajani on Eestis toetutud Soomes ja Inglismaal loodud andmebaasidele, mis on olnud väärtuslikud informatsiooniallikad, kuid nüüd on Eestil olemas ka päris oma emissioonitegurite andmebaas. Me avalikustame TalTechi andmebaasi ning täiendame seda aja jooksul nii, et sellest oleks kasu erinevates sektorites kasvuhoonegaaside jalajälje mõõtmisel,” sõnas Lylykangas.

Tallinna Tehnikaülikooli 2021-2025 arengukava üks võtmenäitaja on kliimaneutraalne ülikool aastaks 2035, mis tingib vajaduse ja annab aluse KHG mõõtmiseks. Sama mudelit kasutades mõõtis Tallinna Tehnikaülikool ka enda kasvuhoonegaaside jalajälje, mis baasaastal (2022) oli 27 437 tCO2-e ehk 2,59 tCO2-e inimese kohta.

TalTechi KHG jalajälje hindamise tööriista loomisel on järgitud Rahvusvahelise kliimapaneeli loodud nn TACCC (Transparency, Accuracy, Consistency, Comparability and Completeness) põhimõtet, milleks on läbipaistvus, täpsus, järjepidevus, võrreldavus ja lõplikkus.

Lisaküsimuste korral võta ühendust: kimmo.lylykangas@taltech.ee