Ettevõtted gümnasistidele: vaja on mitmesuguseid oskusi

19.06.2024
Ettevõtted gümnasistidele: vaja on mitmesuguseid oskusi. 19.06.2024. Eesti Raudtee paneb insenere proovile Raudtee pakub praegu Eestis enneolematuid eneseteostuse võimalusi, sest nii rohkelt pole neil tandritel ammu tegemist olnud. Samas ütleb Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Imre Reipõld, et lisaks rauale on kindlasti vaja ka IT-süsteeme.   Mida soovitate tudengitel õppida ja miks? Kindlasti on eelistatud tehnilised alad – kõik, mis on seotud inseneriteadmiste, projektijuhtimise, ehituse või ka infotehnoloogiaga. Eestis pole aastakümneid olnud nii palju raudtee-ehitust kui praegu või lähitulevikus. Näiteks ehitab Eesti Raudtee Tapa–Tartu ja Tapa–Narva suundasid, et rongireisijad saaksid sõita keskkonnasõbralikult 160 kilomeetrit tunnis. Peale selle lisandub Eestisse veel üks raudteeliin, mis viib kiirelt Euroopasse. Seega soovitame õppida alasid, mis on seotud nii ehituse juhtimise, teedeehituse, elektroenergeetika kui ka mehhatroonikaga. Alahinnata ei maksa ka infotehnoloogiat, sest raudteede puhul on tunda, et enam pole põhiline vaid raud – IT-süsteemid aitavad rongiliiklust korraldada. Mis on täpsemad oskused, mida on vaja nii täna kui ka tulevikus? Projektijuhtimise oskused on kindlasti kuldaväärt, kuid tehniline taip ja õpivõime pole sugugi vähetähtsad, sest eks tehnilised aladki arenevad pidevalt. Kui oluline on TalTechi roll tööturu toetamisel? Väga oluline. Osaleme aktiivselt erinevatel TalTechi töömessidel, meie töötajad õpetavad ülikoolis, pakume praktikavõimalust ning oleme ka osa võtnud tudengite algatustest nagu näiteks Rööpameister. Mitmed ülikooli vilistlased on ehitanud oma karjääri just meie juures. Glia: ükssarviku üks võimalik retsept on innovatsioon, tehnoloogia  ja paindlikkus  Ükssarvikud on haruldased, aga Eesti on maa, kus neid leidub. Glia personalidirektor Leelia Rohumaale on see Eestis juba kolmas ja ta julgustab võtma elukestva õppimise hoiakut, sest paigalseis tähendab tagasiminekut. Millised valdkonnad ulatuvad teie hinnangul tulevikku? Minu esimene soovitus oleks keskenduda tehnoloogiale ja innovatsioonile, kuna need pakuvad palju katsumusi ja eneseteostust. Nende alade asjatundjad on hinnatud igas valdkonnas, alates tervishoiust kuni tootmiseni. Teiseks soovitaksin kuulata oma südamehäält, ning õppida seda, mis päriselt ka meeldib. Kindlasti ei tohiks üle mõelda, vaid tuleks keskenduda elukestvale õppimisele ja enese arendamisele. Paljud meist on enne oma kutsumuse leidmist pead murdnud ja isegi mitut eriala proovinud. Ka seda peaks nautima. Koolivalikul tasuks lähtuda sellest, milline kool tagab tugeva ja ootustele vastava hariduse. Mis on need oskused, mida on vaja nii täna kui ka tulevikus? Kindlasti ei saa hakkama ilma digipädevuse ja kohanemisvõimeta. Viimased aastad on toonud kaasa palju suuri muudatusi ning need jätkuvad ka tulevikus. Edukad on need, kes on paindlikud, suudavad muutuste tuules uuenduslikku meelelaadi säilitada ning koostööd teha. Samuti on oluline elukestev õppimine ja pidev enesetäiendamine. Paigalseis tähendab tagasiminekut, kuna teised arenevad edasi, omandavad uusi oskusi ja lähevad uuendustega kaasa. Kui oluline on TalTechi roll tööturu mõjutamisel? Ühiskond areneb kvaliteetse kõrgharidusega. TalTechi oluline roll on tagada, et ülikooli lõpetanutel oleksid sotsiaalsed ja erialased oskused. Olen ise TalTechi magistrivilistlane ja valisin kooli just selle tugeva maine ja hea erialavaliku tõttu. Olen saadud hariduse ja kogemuse üle väga õnnelik ning see aitas mul kindlasti saada unistuste töökoha esimeses ükssarvikus Skype, millega liitusin 19 aastat tagasi. Pärast seda liitusin Pipedrive’iga, millest sai samuti ükssarvik ning täna toimetan Eesti kümnendas ükssarvikus Glia. Datafruit: vaja on infotehnoloogiat ja pehmeid oskusi Tuleviku eriala on andmehaldus. Datafruit valdab seda mitmekülgselt – andmeinseneeriast masinõppeni. Ei  teagi, kas see on juhus või pigem just märk, et ettevõtet juhib TalTechi andmeteaduse õppejõud Kristian Allikmaa.   Mida ja miks võiks minna õppima? Olevik ja tulevik pakuvad mitmeid heade väljavaadetega valdkondi. Uuringud ja prognoosid näitavad üleilmselt just tehnoloogia- ja insenerierialadele väga suurt spetsialistide nappust. Digitaliseerimisega koos tooksin välja infotehnoloogia, mõistagi seoses analüütika ning küberturvalisuse ja küberjulgeolekuga. Ent ka keskkonna ja jätkusuutlikkusega seotud erialad.  Milliseid oskusi on vaja nii praegu kui ka tulevikus? Tahan eraldi rõhutada, et olulised on ka niinimetatud pehmed oskused, näiteks kommunikatsioon, meeskonnatöö ja juhtimine. Samuti on olulised kohandumis- ja õppimisvõime ning erinevate oskuste ja teadmiste kombineerimine. Kui oluline on TalTechi roll tööturul? TalTechi roll tööturu tugevdamisel on väga oluline. Ülikooli eeliseks on tippkvaliteediga kaasaegne haridus, mis vastab tööturu vajadustele ja trendidele. TalTechi teadus- ja arendustegevus soodustab uute tehnoloogiate ja lahenduste sündi ning toetab nõnda majanduskasvu ning ühiskonna arengut. Kokkuvõtvalt, TalTechi panus tööturule on mitmekülgne, kool pakub haridust, praktilisi kogemusi, teadustööd ja tuge ettevõtlusele.
Teelahkmel. Foto: Vladislav Babienko/Unsplash

Teelahkmel. Foto: Vladislav Babienko/Unsplash

Ettevõtjail on vaja mitmesuguseid töötajaid – hinnatakse nii insenere kui pehmeid oskusi. Ent infotehnoloogia on muutumas järjest olulisemaks, leiavad TalTechile vastanud erinevate alade ettevõtted.
Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Imre Reipõld. Foto: erakogu

Eesti Raudtee paneb insenere proovile

Raudtee pakub praegu Eestis enneolematuid eneseteostuse võimalusi, sest nii rohkelt pole neil tandritel ammu tegemist olnud. Samas ütleb Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Imre Reipõld, et lisaks rauale on kindlasti vaja ka IT-süsteeme.

 

Mida soovitate tudengitel õppida ja miks?

Kindlasti on eelistatud tehnilised alad – kõik, mis on seotud inseneriteadmiste, projektijuhtimise, ehituse või ka infotehnoloogiaga. Eestis pole aastakümneid olnud nii palju raudtee-ehitust kui praegu või lähitulevikus. Näiteks ehitab Eesti Raudtee Tapa–Tartu ja Tapa–Narva suundasid, et rongireisijad saaksid sõita keskkonnasõbralikult 160 kilomeetrit tunnis. Peale selle lisandub Eestisse veel üks raudteeliin, mis viib kiirelt Euroopasse. Seega soovitame õppida alasid, mis on seotud nii ehituse juhtimise, teedeehituse, elektroenergeetika kui ka mehhatroonikaga. Alahinnata ei maksa ka infotehnoloogiat, sest raudteede puhul on tunda, et enam pole põhiline vaid raud – IT-süsteemid aitavad rongiliiklust korraldada.

Mis on täpsemad oskused, mida on vaja nii täna kui ka tulevikus?

Projektijuhtimise oskused on kindlasti kuldaväärt, kuid tehniline taip ja õpivõime pole sugugi vähetähtsad, sest eks tehnilised aladki arenevad pidevalt.

Kui oluline on TalTechi roll tööturu toetamisel?

Väga oluline. Osaleme aktiivselt erinevatel TalTechi töömessidel, meie töötajad õpetavad ülikoolis, pakume praktikavõimalust ning oleme ka osa võtnud tudengite algatustest nagu näiteks Rööpameister. Mitmed ülikooli vilistlased on ehitanud oma karjääri just meie juures.

Glia personalidirektor Leelia Rohumaa. Foto: erakogu

Glia: ükssarviku üks võimalik retsept on innovatsioon, tehnoloogia  ja paindlikkus 

Ükssarvikud on haruldased, aga Eesti on maa, kus neid leidub. Glia personalidirektor Leelia Rohumaale on see Eestis juba kolmas ja ta julgustab võtma elukestva õppimise hoiakut, sest paigalseis tähendab tagasiminekut.

Millised valdkonnad ulatuvad teie hinnangul tulevikku?

Minu esimene soovitus oleks keskenduda tehnoloogiale ja innovatsioonile, kuna need pakuvad palju katsumusi ja eneseteostust. Nende alade asjatundjad on hinnatud igas valdkonnas, alates tervishoiust kuni tootmiseni. Teiseks soovitaksin kuulata oma südamehäält, ning õppida seda, mis päriselt ka meeldib. Kindlasti ei tohiks üle mõelda, vaid tuleks keskenduda elukestvale õppimisele ja enese arendamisele. Paljud meist on enne oma kutsumuse leidmist pead murdnud ja isegi mitut eriala proovinud. Ka seda peaks nautima. Koolivalikul tasuks lähtuda sellest, milline kool tagab tugeva ja ootustele vastava hariduse.

Mis on need oskused, mida on vaja nii täna kui ka tulevikus?

Kindlasti ei saa hakkama ilma digipädevuse ja kohanemisvõimeta. Viimased aastad on toonud kaasa palju suuri muudatusi ning need jätkuvad ka tulevikus. Edukad on need, kes on paindlikud, suudavad muutuste tuules uuenduslikku meelelaadi säilitada ning koostööd teha. Samuti on oluline elukestev õppimine ja pidev enesetäiendamine. Paigalseis tähendab tagasiminekut, kuna teised arenevad edasi, omandavad uusi oskusi ja lähevad uuendustega kaasa.

Kui oluline on TalTechi roll tööturu mõjutamisel?

Ühiskond areneb kvaliteetse kõrgharidusega. TalTechi oluline roll on tagada, et ülikooli lõpetanutel oleksid sotsiaalsed ja erialased oskused.

Olen ise TalTechi magistrivilistlane ja valisin kooli just selle tugeva maine ja hea erialavaliku tõttu. Olen saadud hariduse ja kogemuse üle väga õnnelik ning see aitas mul kindlasti saada unistuste töökoha esimeses ükssarvikus Skype, millega liitusin 19 aastat tagasi. Pärast seda liitusin Pipedrive’iga, millest sai samuti ükssarvik ning täna toimetan Eesti kümnendas ükssarvikus Glia.

Datafruiti juht ja TalTechi andmeteaduse õppejõud Kristian Allikmaa. Foto: erakogu

Datafruit: vaja on infotehnoloogiat ja pehmeid oskusi

Tuleviku eriala on andmehaldus. Datafruit valdab seda mitmekülgselt – andmeinseneeriast masinõppeni. Ei  teagi, kas see on juhus või pigem just märk, et ettevõtet juhib TalTechi andmeteaduse õppejõud Kristian Allikmaa.

 

Mida ja miks võiks minna õppima?

Olevik ja tulevik pakuvad mitmeid heade väljavaadetega valdkondi. Uuringud ja prognoosid näitavad üleilmselt just tehnoloogia- ja insenerierialadele väga suurt spetsialistide nappust. Digitaliseerimisega koos tooksin välja infotehnoloogia, mõistagi seoses analüütika ning küberturvalisuse ja küberjulgeolekuga. Ent ka keskkonna ja jätkusuutlikkusega seotud erialad.

 Milliseid oskusi on vaja nii praegu kui ka tulevikus?

Tahan eraldi rõhutada, et olulised on ka niinimetatud pehmed oskused, näiteks kommunikatsioon, meeskonnatöö ja juhtimine. Samuti on olulised kohandumis- ja õppimisvõime ning erinevate oskuste ja teadmiste kombineerimine.

Kui oluline on TalTechi roll tööturul?

TalTechi roll tööturu tugevdamisel on väga oluline. Ülikooli eeliseks on tippkvaliteediga kaasaegne haridus, mis vastab tööturu vajadustele ja trendidele. TalTechi teadus- ja arendustegevus soodustab uute tehnoloogiate ja lahenduste sündi ning toetab nõnda majanduskasvu ning ühiskonna arengut.

Kokkuvõtvalt, TalTechi panus tööturule on mitmekülgne, kool pakub haridust, praktilisi kogemusi, teadustööd ja tuge ettevõtlusele.