TaITechis loodi COVID-19 tehnoloogia

26.04.2024
TaITechis loodi COVID-19 tehnoloogia. 26.04.2024. Avalikud teadusasutused ja ülikoolid on innovatsiooni jaoks kriitilise tähtsusega, eriti arengumaades, sest nad teevad teadusuuringuid seni uurimata valdkondades, suudavad luua ja levitada teadmisi ning on volitatud tegema koostööd erinevate partneritega, et töötada välja lahendusi ühiskonna hüvanguks. Lisaks sellele on enamikul ülikoolidel „sotsiaalselt vastutustundliku intellektuaalomandi õiguste haldamise“ poliitika, eelkõige rahvatervisele ja pandeemiatele mõju avaldavate kriiside ajal. COVID-19 pandeemia ajal andsid akadeemilised asutused olulise panuse vaktsiinide ja COVIDiga seotud ravimite väljatöötamisse. Algusest peale osalesid nad kiireloomulistes jõupingutustes, et uurida põhjalikult viirust ja selle erinevat mõju inimestele ning kuidas prognoosida sümptomite raskust patsientidel ja koguda andmeid edasiste uuringute jaoks. Üks panuse andjatest oli ka Tallinna Tehnikaülikool. TalTech töötas välja COVID-19 tehnoloogia, mis mõõdab vereringet veresoontes. Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni video (inglise keeles) annab ülevaate TalTechi teadlase Mart Mini ja intellektuaalomandiametniku Mart Enn Koppeli vaatenurgast nende kogemustest avalikus teadustöös ning teadustulemuste viimisest maailmaturule. Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO) on ÜRO allasutus, mille ülesanne on intellektuaalomandi kaitse edendamine kogu maailmas ja intellektuaalomandi kaitset käsitlevate rahvusvaheliste lepingute haldamine. WIPO haldab nii sellekohaseid rahvusvahelisi konventsioone kui ka intellektuaalomandi õiguste kaitse ja järelevalve norme ja protseduure. WIPO asutati 1967. aastal Stockholmis ja asutuse peakorter asub Genfis. Organisatsioonil on 193 liikmesriiki, Eesti võeti liikmeks vastu 5. veebruaril 1994. Igal aastal 26. aprillil tähistatakse ülemaailmset intellektuaalomandi päeva.
TalTech töötas välja COVID-19 tehnoloogia, mis mõõdab vereringet veresoontes | Foto: Wipo

TalTech töötas välja COVID-19 tehnoloogia, mis mõõdab vereringet veresoontes | Foto: Wipo

TalTechi teadlased töötasid välja COVID-19 tehnoloogia, mis mõõdab vereringet veresoontes.

Avalikud teadusasutused ja ülikoolid on innovatsiooni jaoks kriitilise tähtsusega, eriti arengumaades, sest nad teevad teadusuuringuid seni uurimata valdkondades, suudavad luua ja levitada teadmisi ning on volitatud tegema koostööd erinevate partneritega, et töötada välja lahendusi ühiskonna hüvanguks. Lisaks sellele on enamikul ülikoolidel „sotsiaalselt vastutustundliku intellektuaalomandi õiguste haldamise“ poliitika, eelkõige rahvatervisele ja pandeemiatele mõju avaldavate kriiside ajal.

COVID-19 pandeemia ajal andsid akadeemilised asutused olulise panuse vaktsiinide ja COVIDiga seotud ravimite väljatöötamisse. Algusest peale osalesid nad kiireloomulistes jõupingutustes, et uurida põhjalikult viirust ja selle erinevat mõju inimestele ning kuidas prognoosida sümptomite raskust patsientidel ja koguda andmeid edasiste uuringute jaoks.

Üks panuse andjatest oli ka Tallinna Tehnikaülikool. TalTech töötas välja COVID-19 tehnoloogia, mis mõõdab vereringet veresoontes. Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni video (inglise keeles) annab ülevaate TalTechi teadlase Mart Mini ja intellektuaalomandiametniku Mart Enn Koppeli vaatenurgast nende kogemustest avalikus teadustöös ning teadustulemuste viimisest maailmaturule.

Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO) on ÜRO allasutus, mille ülesanne on intellektuaalomandi kaitse edendamine kogu maailmas ja intellektuaalomandi kaitset käsitlevate rahvusvaheliste lepingute haldamine. WIPO haldab nii sellekohaseid rahvusvahelisi konventsioone kui ka intellektuaalomandi õiguste kaitse ja järelevalve norme ja protseduure.

WIPO asutati 1967. aastal Stockholmis ja asutuse peakorter asub Genfis. Organisatsioonil on 193 liikmesriiki, Eesti võeti liikmeks vastu 5. veebruaril 1994.

Igal aastal 26. aprillil tähistatakse ülemaailmset intellektuaalomandi päeva.