Uued juhendid toetavad üliõpilaste ettevõtluspädevust

11.03.2024
Uued juhendid toetavad üliõpilaste ettevõtluspädevust. 11.03.2024. TalTechi Ärikorralduse Instituut oli hiljuti lõppenud Erasmus+ projektis „Be Competent in Entrepreneurship: Knowledge Alliances for Developing Entrepreneurship Competencies for the Benefit of Higher Education and Business“ (BeComE) juhtpartneriks. Projekti eesmärk oli moderniseerida ülikoolide õpet ja õppekavasid, et need vastaksid tööandjate vajadustele ning toetaksid ülikoolilõpetajate ettevõtluspädevust, et valmistada nad individuaalsel ja professionaalsel tasandil tööturule sisenemiseks ette. Projektis osales viis ülikooli ja kümme ettevõtet viiest riigist: Eesti, Soome, Itaalia, Poola ja Portugal. Tööandjate kaasamine võimaldas hinnata üliõpilaste ja ettevõtete töötajate ettevõtlikkuse erinevusi ning siduda töökohtade arendamise võimalused üliõpilaste ettevõtluspädevuse arenguga. Juhendid õppejõududele Varasemad uuringud näitavad, et tööandjate jaoks eisneb väljakutse selles, et kuigi ülikoolilõpetajad omavad erialaseid teadmisi ja oskusi, jääb neil puudu suhtlemis-, koostöö-, mõtlemis- ja probleemilahendamise oskustest, samuti isikuomastest ressurssidest nagu arenguuskumus, motivatsioon, emotsioonidega toimetulek ja enesejuhtimise oskused. See põhjustab lõpetajatel sageli raskusi töökeskkonnas kohanemisel. Ettevõtlikud töötajad aitavad ettevõtetel aga edukusele kaasa. Ettevõtluspädevuse lünkade täitmine on väljakutse nii ülikoolide õppekavade kui ka uute õppemeetodite väljatöötamisele. Selleks, et toetada ettevõtluspädevuse arengut hariduses ja praktikas, on vaja juhendeid õppejõududele. Seetõttu loodi Eestis Haridusministeeriumi algatusel välja ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu, mille raames töötati välja ettevõtluspädevuse mudel ja vastav juhend õppejõududele õppijate ettevõtluspädevuse arengu toetamiseks. Ehkki Tallinna Tehnikaülikoolis on õppekavad pidevas arengus, on üliõpilaste ettevõtluspädevuse toetamise juhendid seni kasutusel peamiselt ettevõtlusõppes. Kuid laiemalt, üld- ja erialaainetes on üliõpilaste ettevõtluspädevuse toetamine olnud tagasihoidlik. Seetõttu on oluline arendada õppeprogramme ja -meetodeid, et vastata paremini ettevõtete vajadustele. Enesehindamise keskkond BeComE projekti käigus koostati valdkonna-põhised ettevõtluspädevuse arengu toetamise juhendid, mis lihtsustavad pädevuste integreerimist õppetöösse. Lisaks töötati välja üldised põhimõtted ja soovitused õppejõududele, kuidas üliõpilaste ettevõtluspädevust oma ainetesse lõimida. Juhendid õppejõule sisaldavad samuti näiteid ülesannete, arutelude teemade, videote ja muude tegevuste kohta. Üliõpilastele ja teistele huvilistele on kättesaadav enesehindamise keskkond enda ettevõtluspädevuse kohta tagasiside saamiseks. Koostöös ettevõtetega töötati välja juhend, kuidas leida töökohas arendamist vajavad kitsaskohad, ning väikeettevõtete rahvusvahelistumise toetamiseks koolitusprogramm. Kõik projekti tulemused, juhendid, taskuhäälingud ja muud materjalid on kättesaadavad BeComE projekti veebilehel.    
TalTechi Ärikorralduse instituudi lektor
TalTechi Ärikorralduse instituudi professor

TalTechi Ärikorralduse Instituudi juhtimisel on välja töötatud uued juhendid kuidas toetada üliõpilaste ettevõtlikkuse arengut | Foto: BeComE Entrepreneurial

Koostöös rahvusvaheliste ülikoolide ja ettevõtetega on TalTechi Ärikorralduse Instituudi juhtimisel välja töötatud uued juhendid kuidas toetada üliõpilaste ettevõtlikkuse arengut.

TalTechi Ärikorralduse Instituut oli hiljuti lõppenud Erasmus+ projektis „Be Competent in Entrepreneurship: Knowledge Alliances for Developing Entrepreneurship Competencies for the Benefit of Higher Education and Business“ (BeComE) juhtpartneriks. Projekti eesmärk oli moderniseerida ülikoolide õpet ja õppekavasid, et need vastaksid tööandjate vajadustele ning toetaksid ülikoolilõpetajate ettevõtluspädevust, et valmistada nad individuaalsel ja professionaalsel tasandil tööturule sisenemiseks ette.

Projektis osales viis ülikooli ja kümme ettevõtet viiest riigist: Eesti, Soome, Itaalia, Poola ja Portugal. Tööandjate kaasamine võimaldas hinnata üliõpilaste ja ettevõtete töötajate ettevõtlikkuse erinevusi ning siduda töökohtade arendamise võimalused üliõpilaste ettevõtluspädevuse arenguga.

Juhendid õppejõududele

Varasemad uuringud näitavad, et tööandjate jaoks eisneb väljakutse selles, et kuigi ülikoolilõpetajad omavad erialaseid teadmisi ja oskusi, jääb neil puudu suhtlemis-, koostöö-, mõtlemis- ja probleemilahendamise oskustest, samuti isikuomastest ressurssidest nagu arenguuskumus, motivatsioon, emotsioonidega toimetulek ja enesejuhtimise oskused. See põhjustab lõpetajatel sageli raskusi töökeskkonnas kohanemisel. Ettevõtlikud töötajad aitavad ettevõtetel aga edukusele kaasa. Ettevõtluspädevuse lünkade täitmine on väljakutse nii ülikoolide õppekavade kui ka uute õppemeetodite väljatöötamisele.

Selleks, et toetada ettevõtluspädevuse arengut hariduses ja praktikas, on vaja juhendeid õppejõududele. Seetõttu loodi Eestis Haridusministeeriumi algatusel välja ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu, mille raames töötati välja ettevõtluspädevuse mudel ja vastav juhend õppejõududele õppijate ettevõtluspädevuse arengu toetamiseks.

Ehkki Tallinna Tehnikaülikoolis on õppekavad pidevas arengus, on üliõpilaste ettevõtluspädevuse toetamise juhendid seni kasutusel peamiselt ettevõtlusõppes. Kuid laiemalt, üld- ja erialaainetes on üliõpilaste ettevõtluspädevuse toetamine olnud tagasihoidlik. Seetõttu on oluline arendada õppeprogramme ja -meetodeid, et vastata paremini ettevõtete vajadustele.

Enesehindamise keskkond

BeComE projekti käigus koostati valdkonna-põhised ettevõtluspädevuse arengu toetamise juhendid, mis lihtsustavad pädevuste integreerimist õppetöösse. Lisaks töötati välja üldised põhimõtted ja soovitused õppejõududele, kuidas üliõpilaste ettevõtluspädevust oma ainetesse lõimida. Juhendid õppejõule sisaldavad samuti näiteid ülesannete, arutelude teemade, videote ja muude tegevuste kohta. Üliõpilastele ja teistele huvilistele on kättesaadav enesehindamise keskkond enda ettevõtluspädevuse kohta tagasiside saamiseks.

Koostöös ettevõtetega töötati välja juhend, kuidas leida töökohas arendamist vajavad kitsaskohad, ning väikeettevõtete rahvusvahelistumise toetamiseks koolitusprogramm.

Kõik projekti tulemused, juhendid, taskuhäälingud ja muud materjalid on kättesaadavad BeComE projekti veebilehel.