Fotod: TalTech käivitas uue veebiportaali Trialoog

16.02.2024
Fotod: TalTech käivitas uue veebiportaali Trialoog. 16.02.2024. Tallinna Tehnikaülikool avas 15. veebruaril veebiportaali Trialoog, mis ühendab ettevõtjad, avaliku sektori ja teadlased eesmärgiga aidata kaasa Eesti arengule targema ja teadmispõhisema riigina. Portaali idee autor ja patroon on ülikooli ettevõtlusprorektor Erik Puura, kes rõhutas Mektory innovatsioonikeskuses toimunud avamisel kolmikkoostöö olulisust ning kvaliteetse informatsiooni, uuenduslike ideede ja koostöiste diskussioonide tähtsust tuleviku arengus. „Tehnikaülikool on ainus ülikool Eestis, mille sisuliselt kõik 130 rakenduslikku uurimisrühma on suunatud sellele, et aidata kaasa, et maailm areneks, et Eesti majandus areneks, et elu meie ümber läheks paremaks – kõik on rakendusliku väljundiga. Meediapilti vaadates tundub, et rahvusvaheline meediaruum on palju põhjalikum, aga paljud tähtsad küsimused – olgu nad siis kliimamuutused, rohelepe või taastuvenergeetika – leiavad teaduspõhist lahkamist meie emakeeles suhteliselt vähe,“ ütles Puura avaüritusel. Avaürituse paneeldiskussioonis osalenud Euroopa Komisjoni tippametnik ja TalTechi nõukogu liige Maive Rute näeb Trialoogi veebiportaali olulise platvormina, mis toob esile teemasid nagu taastuvenergia, bioressursid ja ringmajandus, laiendades sellega infovälja ning tuues välja olulisi teadmisi, mis võivad jääda tähelepanuta. „Kuldsed terakesed, mida me peaksime teadma, ei jää tihti meie infoväljale. Trialoog saab näidata, et meie tulevik ei ole must ja murelik,“ ütles Rute. Samuti Trialoogi avaürituse diskussioonist osa võtnud Eesti Energia juht Andrus Durejko rõhutab teaduspõhise lähenemise tähtsust Eesti energiamajanduses. Ta ütles, et soovib näha rohkem analüüsi ning vähem emotsioonipõhist otsustamist. Durejko toonitab teadlaste rolli rohetehnoloogiate arengus ja usub, et Trialoog võiks olla platvorm, kus neid teemasid kajastatakse. „Suuremas pildis, kui me vaatame diskussioone, siis väga palju on usu- ja lobipõhist lähenemist tehnoloogiale. Kuid kõik tehnoloogiad on olulised, kõigil on oma koht. Emotsioonivabalt saavad arvamuse öelda teadlased. Turg ootab Eestist lähtuvaid teadusuudiseid panduna majanduskeskkonda,“ ütles Durejko. Tallinna Tehnikaülikooli teadlane Jarek Kurnitski rõhutas, et Eesti väiksem inimeste arv võib olla ka eelis, kuna see soodustab suhtlust, koostööd ning ideede rakendamist. Kurnitski ütles oma ettekandes, et majanduslanguse ajal on vaja uut majandusmudelit, kuid selleks on vaja teadmistepõhist lähenemist ning teadlaste, erasektori ja avaliku sektori võrdset partnerlust, et teadmisi ühiskonnas rakendada. Kurnitski rõhutas ka Trialoogi võimet toetada ettevõtete teadlikkust valdkonna teadlastest. Tallinna Tehnikaülikooli teadlased saavad Trialoogis jagada oma nägemust valdkonnast ning panustada kvaliteetse teabe baasil koostöö arengusse. Portaali rahastab Tallinna Tehnikaülikool ning sellel on oma toimetus, kes vastutab sisu loomise eest. Kogu galerii on nähtav siin.
Krõõt Nõges
Meediasuhete juht
Trialoogi meeskond

Trialoogi meeskond | Foto: Arno Mikkor

Tallinna Tehnikaülikool avas uue veebiportaali Trialoog, mis ühendab ettevõtjad, avaliku sektori ja teadlased eesmärgiga tõsta Eesti innovatsiooni ja teadmispõhisust.

Tallinna Tehnikaülikool avas 15. veebruaril veebiportaali Trialoog, mis ühendab ettevõtjad, avaliku sektori ja teadlased eesmärgiga aidata kaasa Eesti arengule targema ja teadmispõhisema riigina. Portaali idee autor ja patroon on ülikooli ettevõtlusprorektor Erik Puura, kes rõhutas Mektory innovatsioonikeskuses toimunud avamisel kolmikkoostöö olulisust ning kvaliteetse informatsiooni, uuenduslike ideede ja koostöiste diskussioonide tähtsust tuleviku arengus.

„Tehnikaülikool on ainus ülikool Eestis, mille sisuliselt kõik 130 rakenduslikku uurimisrühma on suunatud sellele, et aidata kaasa, et maailm areneks, et Eesti majandus areneks, et elu meie ümber läheks paremaks – kõik on rakendusliku väljundiga. Meediapilti vaadates tundub, et rahvusvaheline meediaruum on palju põhjalikum, aga paljud tähtsad küsimused – olgu nad siis kliimamuutused, rohelepe või taastuvenergeetika – leiavad teaduspõhist lahkamist meie emakeeles suhteliselt vähe,“ ütles Puura avaüritusel.

Avaürituse paneeldiskussioonis osalenud Euroopa Komisjoni tippametnik ja TalTechi nõukogu liige Maive Rute näeb Trialoogi veebiportaali olulise platvormina, mis toob esile teemasid nagu taastuvenergia, bioressursid ja ringmajandus, laiendades sellega infovälja ning tuues välja olulisi teadmisi, mis võivad jääda tähelepanuta.

„Kuldsed terakesed, mida me peaksime teadma, ei jää tihti meie infoväljale. Trialoog saab näidata, et meie tulevik ei ole must ja murelik,“ ütles Rute.

Samuti Trialoogi avaürituse diskussioonist osa võtnud Eesti Energia juht Andrus Durejko rõhutab teaduspõhise lähenemise tähtsust Eesti energiamajanduses. Ta ütles, et soovib näha rohkem analüüsi ning vähem emotsioonipõhist otsustamist. Durejko toonitab teadlaste rolli rohetehnoloogiate arengus ja usub, et Trialoog võiks olla platvorm, kus neid teemasid kajastatakse.

„Suuremas pildis, kui me vaatame diskussioone, siis väga palju on usu- ja lobipõhist lähenemist tehnoloogiale. Kuid kõik tehnoloogiad on olulised, kõigil on oma koht. Emotsioonivabalt saavad arvamuse öelda teadlased. Turg ootab Eestist lähtuvaid teadusuudiseid panduna majanduskeskkonda,“ ütles Durejko.

Tallinna Tehnikaülikooli teadlane Jarek Kurnitski rõhutas, et Eesti väiksem inimeste arv võib olla ka eelis, kuna see soodustab suhtlust, koostööd ning ideede rakendamist. Kurnitski ütles oma ettekandes, et majanduslanguse ajal on vaja uut majandusmudelit, kuid selleks on vaja teadmistepõhist lähenemist ning teadlaste, erasektori ja avaliku sektori võrdset partnerlust, et teadmisi ühiskonnas rakendada. Kurnitski rõhutas ka Trialoogi võimet toetada ettevõtete teadlikkust valdkonna teadlastest.

Tallinna Tehnikaülikooli teadlased saavad Trialoogis jagada oma nägemust valdkonnast ning panustada kvaliteetse teabe baasil koostöö arengusse.

Portaali rahastab Tallinna Tehnikaülikool ning sellel on oma toimetus, kes vastutab sisu loomise eest.

Kogu galerii on nähtav siin.

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor

Trialoogi avamine Mektorys 15.02.2024 | Foto: Arno Mikkor