25 aastat TalTechi Kuressaare kolledžit

03.07.2024
25 aastat TalTechi Kuressaare kolledžit. 03.07.2024. Saarte Instituut tegutses iseseisva uurimisasutusena aastatel 1991-1998, seejärel ühines instituut Tallinna Tehnikaülikooliga. Esialgne prioriteet oli teadustöö, mille eesmärgiks oli uurida Lääne-Eesti saarestiku loodust, rahvast, kultuuri ja majandust. Juba 1991. aastal koordineeris Saarte Instituut töid kümnel uurimisteemal ning tegi koostööd erinevate kõrgkoolidega. 1990. aastate keskel hakati Eestis looma kõrgkoole ka väljaspool Tallinna ja Tartut. Saaremaal tekkis esimene kohapealne kõrghariduse omandamise võimalus 1994. aastal, kui Kuressaare Gümnaasiumi juures avati Eesti Kõrgema Kommertskooli Saaremaa filiaal. 1998. aastal sai Saarte Instituudist Tehnikaülikooli asutus ja aasta hiljem sõlmiti Tallinna Tehnikaülikooli, Kuressaare Ametikooli, maavalitsuse ja omavalitsuste liidu vahel kolledži asutamiseks koostööleping. 1999. aastal kasvas Saarte Instituudist välja Kuressaare kolledž, mida asus juhtima keemik Maret Pank. Kui enne tegeldi üksnes teadus- ja arendustegevustega, siis nüüd hakati pakkuma ka kõrgharidust. Õppekavad ja juhtimine Kolledži esimene, turismi- ja toitlustuskorralduse õppekava loodi 1999. aastal. Peamiseks kava väljatöötamise põhjuseks oli asukoht – Saaremaa oli saanud kiiresti populaarseks turismisihtkohaks. Paari aasta jooksul süvenes kohalike ettevõtete huvi elektroonikute koolitamise vastu ning see ajendas avama 2002. aastal uut elektroonika bakalaureuseõppekava. Samal aastal muudeti turismi- ja toitlustuskorralduse kava õppekavade reformi käigus 3,5. aastaseks rakenduskõrgharidusõppeks. Samuti tekkis Saaremaal soov ja vajadus ettevõtlusalase kõrghariduse järele ning 2003. aastal töötati välja ja 2004. aastal avati väikeettevõtluse õppekava. Laevatööstuse kiire arengu tõttu Saaremaal avati 2010. aasta septembris ainulaadne õppekava Eestis – väikelaevaehitus. 2014. aastal loodi kolledži juurde teadus- ja arenduskeskusena Väikelaevaehituse kompetentsikeskus. Kasv ja areng 2018. aastal alustas Kuressaares professor Mihkel Kõrgesaare juhtimisel tööd meretehnoloogia ja hüdrodünaamika uurimisrühm. Tänaseks on avatud ka meretehnika magistrikava ning Mihkel Kõrgesaare käe all on lõpetanud kolledži esimene doktor. Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika taristu on aga valitud riiklikult tähtsaks teadustaristuks, mis on oluline Eesti teadusele, ühiskonnale ja ettevõtlusele ning mille arengut on otstarbekas ka riiklikult planeerida ja rahastada. Väikelaevaehituse kompetentsikeskusest on tänaseks saanud Meretehnoloogia kompetentsikeskus. Võitnud on ka kohalikud laevaehitajad, kes saavad viia Saaremaal läbi basseinikatsetusi. 2022. aastal valmis kolledži uus bakalaureuseõppekava: kestlikud sinimajanduse tehnoloogiad. Sinimajandus on valdkond, mis hõlmab meretransporti (sh laevad ja sadamad), taastuvenergeetikat, vesiviljelust ja merekeskkonda kui ökosüsteemi, aga ka rannikuturismi. Tulenevalt sinimajanduse suunast avati 2024. aasta kevadel meretoorme väärindamise labor, mis toetab õpet ning on avatud koostööks erasektoriga.
TalTechi Kuressaare kolledž | Foto: TalTech

TalTechi Kuressaare kolledž | Foto: TalTech

Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledž tähistab tänavu oma 25. tegutsemisaastat; kolledži eelkäijaks oli Saarte Instituut, mille loomise idee sai alguse juba 1980. aastate lõpul.

Saarte Instituut tegutses iseseisva uurimisasutusena aastatel 1991-1998, seejärel ühines instituut Tallinna Tehnikaülikooliga. Esialgne prioriteet oli teadustöö, mille eesmärgiks oli uurida Lääne-Eesti saarestiku loodust, rahvast, kultuuri ja majandust. Juba 1991. aastal koordineeris Saarte Instituut töid kümnel uurimisteemal ning tegi koostööd erinevate kõrgkoolidega.

1990. aastate keskel hakati Eestis looma kõrgkoole ka väljaspool Tallinna ja Tartut. Saaremaal tekkis esimene kohapealne kõrghariduse omandamise võimalus 1994. aastal, kui Kuressaare Gümnaasiumi juures avati Eesti Kõrgema Kommertskooli Saaremaa filiaal. 1998. aastal sai Saarte Instituudist Tehnikaülikooli asutus ja aasta hiljem sõlmiti Tallinna Tehnikaülikooli, Kuressaare Ametikooli, maavalitsuse ja omavalitsuste liidu vahel kolledži asutamiseks koostööleping. 1999. aastal kasvas Saarte Instituudist välja Kuressaare kolledž, mida asus juhtima keemik Maret Pank. Kui enne tegeldi üksnes teadus- ja arendustegevustega, siis nüüd hakati pakkuma ka kõrgharidust.

TalTechi Kuressaare kolledž | Foto: Andrus Anderson

TalTechi Kuressaare kolledž | Foto: Andrus Anderson

Õppekavad ja juhtimine

Kolledži esimene, turismi- ja toitlustuskorralduse õppekava loodi 1999. aastal. Peamiseks kava väljatöötamise põhjuseks oli asukoht – Saaremaa oli saanud kiiresti populaarseks turismisihtkohaks.

Paari aasta jooksul süvenes kohalike ettevõtete huvi elektroonikute koolitamise vastu ning see ajendas avama 2002. aastal uut elektroonika bakalaureuseõppekava. Samal aastal muudeti turismi- ja toitlustuskorralduse kava õppekavade reformi käigus 3,5. aastaseks rakenduskõrgharidusõppeks.

Samuti tekkis Saaremaal soov ja vajadus ettevõtlusalase kõrghariduse järele ning 2003. aastal töötati välja ja 2004. aastal avati väikeettevõtluse õppekava. Laevatööstuse kiire arengu tõttu Saaremaal avati 2010. aasta septembris ainulaadne õppekava Eestis – väikelaevaehitus. 2014. aastal loodi kolledži juurde teadus- ja arenduskeskusena Väikelaevaehituse kompetentsikeskus.

TalTechi Kuressaare kolledži meretoorme labori avamine 1. märtsil 2024 | Foto: TalTech

Kasv ja areng

2018. aastal alustas Kuressaares professor Mihkel Kõrgesaare juhtimisel tööd meretehnoloogia ja hüdrodünaamika uurimisrühm. Tänaseks on avatud ka meretehnika magistrikava ning Mihkel Kõrgesaare käe all on lõpetanud kolledži esimene doktor.

Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika taristu on aga valitud riiklikult tähtsaks teadustaristuks, mis on oluline Eesti teadusele, ühiskonnale ja ettevõtlusele ning mille arengut on otstarbekas ka riiklikult planeerida ja rahastada. Väikelaevaehituse kompetentsikeskusest on tänaseks saanud Meretehnoloogia kompetentsikeskus. Võitnud on ka kohalikud laevaehitajad, kes saavad viia Saaremaal läbi basseinikatsetusi.

2022. aastal valmis kolledži uus bakalaureuseõppekava: kestlikud sinimajanduse tehnoloogiad. Sinimajandus on valdkond, mis hõlmab meretransporti (sh laevad ja sadamad), taastuvenergeetikat, vesiviljelust ja merekeskkonda kui ökosüsteemi, aga ka rannikuturismi.

Tulenevalt sinimajanduse suunast avati 2024. aasta kevadel meretoorme väärindamise labor, mis toetab õpet ning on avatud koostööks erasektoriga.