24.07.2024
Linnade planeerimisel tuleb vaadata nii seda, miks muutub elanike arv, kui ka seda, kuidas tagada vaheldusrikkus ja autode arvu vähendada – näiteks väheneva elanike arvuga Tartus on parkimiskohti enam kui Tallinna vanalinna pindala jagu ning tuleb juurde, räägib Jiři Tintěra, TalTechi vanemlektor ja Tartu linnaarhitekt. Ning kas meie oludes poleks ehk mõistlikum elada rohkem hajali?
23.07.2024
Naine võib olla parem insener kui mees, kuid naistel võiks olla rohkem enesekindlust, leiab TalTechi doktorant-nooremteadur Katriin Kristmann.
22.07.2024
Mil moel kutsuda Z-põlvkonna tudengeid ettevõtlusse? Sellest rääkis Pärnu juhtimiskonverentsil TalTechi turunduse ja kommunikatsiooni osakonna vastuvõtuturunduse peaspetsialist ja majandusteaduskonna juhtimise ja turunduse magistrant Margit Täht.
18.07.2024
Süvatehnoloogia valdkond põimib innovaatilisel moel teadust ja tehnoloogiat, ent protsess peidab endas võimaluste kõrval ka ohte.
17.07.2024
Eestis on arendamispotentsiaali mitmes süvatehnoloogia harus. Hiljuti avaldatud, Startup Estonia tellitud, Civitta koordineeritud ja teiste seas ka TalTechi teadlaste osalusel valminud raportist selgub, et kuigi tehnoloogiate arendamine kipub koonduma suurettevõtete või -riikide kätte, ei tähenda see, et meil poleks võimalusi maailma suurelt muuta.
15.07.2024
Kiipide tootmine on Eesti jaoks suure potentsiaaliga, aga siiani kasutamata võimalus, leiab TalTechi professor Jaan Raik.
15.07.2024
TalTechi toidu- ja biotehnoloogia eriala doktorant ja rahvusvahelise ettevõte Lallemand Inc asepresident Ildar Nisamedtinov ütleb, et Eesti ainus võimalus arenenud maadega konkurentsis püsida on olla oivaline ning edukas tööelus loeb visioon kombineerituna kõva tööga.
15.07.2024
Simo Ilomets pakub välja vaate, mis käsitleb lammutamisele minevaid hooneid kui materjalipanka.
11.07.2024
Kui ressursipõuas maailm on pööranud pilgu madalama kvaliteediga puiduliikide poole, siis TalTechi teadlaste osalusel valminud uuring kinnitab, et kehvemast puidust saab tõesti päris kvaliteetset puitmaterjali.
09.07.2024
Tuleviku innovatsioonipoliitika keskmes ei peaks olema mitte kitsalt majanduslik, vaid laiem ühiskondlik kasu.