Taskuhääling: TalTechi Majandusmikker – milleks meile eetika?

06.06.2024
Taskuhääling: TalTechi Majandusmikker – milleks meile eetika?. 06.06.2024. Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna uus taskuhääling “Majandusmikker” toob kuulajateni põnevad lood ülikooli teadlastelt, üliõpilastelt, vilistlastelt ning ettevõtjatelt. Igas episoodis arutletakse ühiskonnas aktuaalsete teemade üle ning uuritakse nende tagamaid, eesmärgiga valgustada tulevikusuundi ja innustada arengut. “Majandusmikri” esimeses episoodis sukeldume päevakajalistesse teemadesse, mis puudutavad eetikat, seadusi ja ühiskonda laiemalt. Saatejuhiks on Martin Malm, kes vahetab mõtteid kolme TalTechi majandusteaduskonna teadlasega: Leno Saarniidu (PhD ja TalTechi programmijuht ning õppejõud), Külli Taro (PhD ja TalTechi programmijuht ning teadmussiirde juht, Ametnikueetika nõukogu esimees) ja Aive Pevkuriga (PhD ja TalTechi vanemõppejõud, Ametnikueetika nõukogu liige). Käsitlusele tulevad järgmised küsimused ja probleemid: Eetika ja seadused: miks on eetika vajalik, kui seadused on olemas? Huvigruppide tasakaalustamine: kuidas leida erinevate huvide vaheline tasakaal? Seaduslik vs eetiline: kas seaduslik on alati eetiline? Kuidas vaadata alkoholi kinkimist ametnikele või kiiruse ületamist sünnitaja haiglasse toimetamisel? Riigi ja erasektori suhted: kuidas need toimivad ja millised on nende mõjud? Sektorite vaheline liikumine: mõju vastutustundlikkusele, läbipaistvusele ja kaasamisele. Ametnikud huvide tasakaalustajatena: nende roll ja väljakutsed. Väikese ühiskonna probleemid ja lahendused: kuidas neis eetika ja seaduse küsimustega toime tullakse? Võrdlused teiste riikidega: kuidas lahendavad erinevad riigid eetilisi dilemmasid? Tehnoloogia ja meedia roll: millist abi saab tehnoloogia arengust ja vabast meediast?
TalTechi uue taskuhäälingu "Majandusmikker" esimeses episoodis käsitletakse eetika rolli ja vajalikkust avalikus elus ning majanduses: külas on Leno Saarniit, Külli Taro ja Aive Pevkur.

Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna uus taskuhääling “Majandusmikker” toob kuulajateni põnevad lood ülikooli teadlastelt, üliõpilastelt, vilistlastelt ning ettevõtjatelt. Igas episoodis arutletakse ühiskonnas aktuaalsete teemade üle ning uuritakse nende tagamaid, eesmärgiga valgustada tulevikusuundi ja innustada arengut.

“Majandusmikri” esimeses episoodis sukeldume päevakajalistesse teemadesse, mis puudutavad eetikat, seadusi ja ühiskonda laiemalt.

Saatejuhiks on Martin Malm, kes vahetab mõtteid kolme TalTechi majandusteaduskonna teadlasega: Leno Saarniidu (PhD ja TalTechi programmijuht ning õppejõud), Külli Taro (PhD ja TalTechi programmijuht ning teadmussiirde juht, Ametnikueetika nõukogu esimees) ja Aive Pevkuriga (PhD ja TalTechi vanemõppejõud, Ametnikueetika nõukogu liige). Käsitlusele tulevad järgmised küsimused ja probleemid:

  • Eetika ja seadused: miks on eetika vajalik, kui seadused on olemas?
  • Huvigruppide tasakaalustamine: kuidas leida erinevate huvide vaheline tasakaal?
  • Seaduslik vs eetiline: kas seaduslik on alati eetiline? Kuidas vaadata alkoholi kinkimist ametnikele või kiiruse ületamist sünnitaja haiglasse toimetamisel?
  • Riigi ja erasektori suhted: kuidas need toimivad ja millised on nende mõjud?
  • Sektorite vaheline liikumine: mõju vastutustundlikkusele, läbipaistvusele ja kaasamisele.
  • Ametnikud huvide tasakaalustajatena: nende roll ja väljakutsed.
  • Väikese ühiskonna probleemid ja lahendused: kuidas neis eetika ja seaduse küsimustega toime tullakse?
  • Võrdlused teiste riikidega: kuidas lahendavad erinevad riigid eetilisi dilemmasid?
  • Tehnoloogia ja meedia roll: millist abi saab tehnoloogia arengust ja vabast meediast?