TalTech Latitude59 konverentsil: rohkelt innovatsiooni

22.05.2024
TalTech Latitude59 konverentsil: rohkelt innovatsiooni. 22.05.2024. Ürituse demoalal asub TalTechi boks, kus: ringmajanduse tuumiklabori juhtimisel näitavad teadlased materjalitehnoloogia ja ringmajanduse innovatsiooni – esitlusi saab kuulata Silent Disco kõrvaklappidega, on kohal TalTechiga tihedalt koostööd tegevad ettevõtjad Raikust ja Äiost, saab tutvuda materjalitehnoloogia uuenduslike lahenduste ja näidistega. Millest 23. mail osa võtta? Ootame huvilisi Biotechi kohvihommikule kell 9 Patarein pagaris (Suur-Patarei 20-1), et luua uusi koostöösuhteid, jagada oma mõtteid ja ideid ning kuulata erikülalisi, kelleks on Simon Trancart (Gingko Bioweorks), Peep Pitk (Fibenol) ja Singapuri valitsusagentuuri Enterprise Singapore’i esindaja. Programmist “Innovations in Sustainability at TalTech”, mis leiab aset Kultuurikatla Black Box demoalal, leiab järgmised ettekanded: Kell 11 peab mehaanika ja tööstustehnika instituudi projektijuhi Artur Klausoni ettekande teemal „RENEW: epoksiidide ringlussevõtt värvilistest e-jäätmetest“ („RENEW: Recycling of Epoxies from Non-ferrous E-waste“). Ettekanne keskendub nii RENEW projektis elluviidule kui ka tutvustab loodava hargettevõtte ImpactPCB eesmärke ning tegevust. Täpsemalt hakkab hargettevõte tegelema materjalide eraldamiseks mõeldud „mobiilse“ moodultehase arendamise ja rentimisega ning ettekandes näidatakse, miks on eraldamine ringlusele ja majandusele kasulik – valikuliselt eraldatud materjalid satuvad (termo-keemilisse) ümbertöötlemisse, selmet neid energia tootmisel lihtsalt ära põletada. Kell 12 toimub tekstiilitehnoloogia labori juhataja Tiia Plamuse ettekanne teemal „Tekstiilijäätmed kui väärtuslik tooraine uutele materjalidele“ („Textile waste as a valuable raw material for new materials“). Tekstiili- ja rõivatööstuse jääkidest on kujunenud üks suurimaid väljakutseid pakkuv probleem. Kuid nii tootmis- kui ka tarbimisjärgsed tekstiilijäätmed võivad olla nii tekstiilitööstuse kui ka muude tööstusharude jaoks väärtuslik tooraine. Ettekandes tutvustatakse tekstiilivaldkonna ringsemaks muutmise võimalusi ning TalTech tekstiilitehnoloogia labori kogemust tekstiilijäätmete väärindamisel. Kell 13 saab kuulata puidutehnoloogia labori juhataja Jaan Kersi ettekannet teemal „Puit on tulevikumaterjal!“ („Wood is the future material!“). Puit on tulevikumaterjal, sest puittooted talletavad pikaajaliselt süsinikku ja kaskaadkasutus pikendab materjali elutsüklit veelgi. Rohelepe ja ringbiomajandus toetavad fossiilsest toormest toodetavate plastide ja komposiitide asendamist bioplastide ja naturaalsete kiududega. Vähekasutatud lehtpuidu väärindamine sisaldab endas suurt tulevikupotentsiaali ja selleks tuleb nende füüsikalisi omadusi puidutihendamise kaudu parendada, mis võimaldab laiendada lehtpuidu kasutusala transpordi ja spordivahendite valdkonda. Kell 14 algab mäenduse ja maavaratehnoloogia osakonna EIT vanemprojektijuhi Veiko Karu ettekanne teemal „Te vajate tooraineid, et anda enda ärile väärtust“ („You need raw materials to give the value to your business“). Me elame ehitatud ühiskonnas ning kõikjal – kodus, tööl, puhkehetkel – ümbritsevad meid esemetesse ja esemeteks vormitud toormaterjalid. Oluline on mõelda, mis saab seadmetest, mida me igapäevaselt enam ei kasuta, kas neid saaks toormeteks ümber muuta ning kasutada toormeid seejärel uute toodete tegemiseks. Samuti on selliste toormete innovatsiooni arendamiseks olemas rahastamisvõimalused. Kell 15 esineb keemia osakonna doktorant Maria Reinaasa ettekandega teemal „Kukersiidi tõelise potentsiaali paljastamine“ („Unveiling kukersite’s true potential“) Kell 16 peab keemia osakonna kaasprofessor tenuuris Riina Aava ettekande teemal „Ringmajanduse väljakutsed: teaduse vaatenurk“ („Circular economy challenges: the science perspective“). Ringmajandus nõuab interdistsiplinaarseid lahendusi, mis võimaldab muuta jäägid majanduslikult mõttekal kujul ressursiks. Ettekandes antakse ülevaade ringmajandusele pühendatud teaduse tippkeskuse (SOURCES) lähenemisviisist ressurssidele, nende muundamisest keemilistes protsessides, eesmärgiga edendada jätkusuutlikumat materjalide ringlust. Ühtlasi toimub kell 14 tuleviku laval (Future Stage) arutelu teemal „Biotehnoloogia ümber kujundamas kõike: vähktõve ravimisest fossiilivaba majanduseni“ („Biotechnology reshaping everything: from curing cancers to a fossil-free economy“), kus arutatakse biotehnoloogia/sünteetilise bioloogia valdkonna viimaste edusammude üle ning küsitakse, kuidas luua Baltikumis biotehnilist keskkonda. Pikema kõne peab Marilene Pavan LanzaTech’ist. Lisaks temale osalevad arutelus Bouke de Jong, Mika Kukkurainen, Simon Trancart, Andrii Shekhirev ja Peep Pitk. Mida põnevat tulla kuulama 24. mail?  Programmis “Innovations in sustainability at TalTech”, mis leiab aset Kultuurikatla Black Box demoalal, toimuvad järgmised ettekanded: Kell 11 esineb mäenduse ja maavaratehnoloogia osakonna EIT vanemprojektijuht Veiko Karu ettekandega teemal „StopWa: ehitus- ja lammutusjäätmed kui materjalid sademevee puhastamiseks“ („StopWa: Construction and demolition waste as materials for purification of stormwaters“). Linnapildis näeme, kuidas vanade majade asemele kerkivad uued majad. Mis aga saab ümberehitusprotsessis tekkinud ehitus- ja lammutusjääkidest? StoPWa konsortsium uuribki, kuidas on võimalik kasutada jääke ringmajanduslikult uute toodete loomisel. Fookusesse on võetud sademevee puhastamisel kasutatavate biofiltrite arendamine, mis on hea näide Läänemere puhtamaks muutmisest. Kell 11.30 osaleb tuleviku laval (Future Stage) TalTechi tarkvaratehnoloogiate professor Pawel Sobocinski paneelarutelus „Tehisintellekt – mõistus üle masina?“. Tehisintellekt võib kas võtta üle meie mõtlemise või seda täiendada. See, millise tee me valime, võib lõppkokkuvõttes otsustada, kes saavad meie tulevikuühiskonnas ülekaalu: masinad või inimesed. Paneeli modereerib Trialoogi peatoimetaja Silver Tambur. Kell 12 on võimalik kuulata jätkusuutlike ärimudelite väärtusahela juhtimise valdkonna lektori Ulrika Hurda ettekannet teemal „Uued tehnoloogiad ja digilahendused, mis võimaldavad ringmajandusmudeleid“ („New technologies and digital solutions enabling circular business models“). Ettekanne keskendub sellele, kuivõrd olulist rolli mängib ringsete ja jätkusuutlikumate ärimudelite kasutuselevõtus arusaamine, millised uued tehnoloogiad on lähiaastatel turule saabumas või rakendumas ning millised uued digitaalsed lahendused hakkavad olema kas kohustuslikud või kättesaadavad, et mõista paremini oma äri edukust või ringsuse tulemuslikkust. Lisaks käsitletakse küsimust, milliseid töövahendeid ettevõte tundmatusse tulevikku ringseid lahendusi otsima minnes oma lahenduste kaardistamiseks üldse kasutada saab? Kell 13 peab Virumaa kolledži rakendusliku keemia töörühma uurimisrühma juht Allan Niidu ettekande teemal „Sünergia CO2 ja biomassi väärindamises“ („Synergy in CO2 and biomass valorisation“). Täpsemalt käsitletakse CO2 ja biomassi väärindamise võimalikke kokkupuutepunkte, näiteks CO2 kui biomassi tooret, vesiniku tootmist biomassist ja kasutamist CO2 väärindamises. Arutelu keskendub biogeense ja sünteetilise toodangu võrdlemisele – kas äädikat peaks tootma ainult bioprotsessidega või CO2 keemilise väärindamisega; kus peituvad keerukamate materjalide loomise võimalused – funktsionaalsuses või taaskasutatavuses? Kell 11.30 ootame koostöös Tehnopoliga huvilisi TCB laval toimuvasse töötuppa, kus antakse ülevaade tervisetehnoloogia elutsüklist, hargettevõtetest ja teaduskoostööst ülikooliga. Niisamuti toimub arutelu „Tervisetehnoloogia innovatsiooni parimad praktikad ja kogemuslood“, milles osalevad Vertical VC tegevjuht Kenneth Salonius, Nordic Science Investments kaasasutaja Alexandra Gylfe, Dermtesti tegevjuht Priit Kruus ja HEBA kaasasutaja Ain Aaviksoo. Täpsema ürituse ajakavaga saab tutvuda Latitude59 lehel.
TalTech on 22.–24. mail Tallinna Kultuurikatlas toimuva Latitude59 konverentsi jaoks kokku pannud mahuka kava | Foto: Latitude59

TalTech on 22.–24. mail Tallinna Kultuurikatlas toimuva Latitude59 konverentsi jaoks kokku pannud mahuka kava | Foto: Latitude59

TalTech on 22.–24. mail Tallinna Kultuurikatlas toimuva Latitude59 konverentsi jaoks kokku pannud mahuka kava. TalTechi boksis on kohal nii iduifrmad Äio kui Raiku; üritusel saab kuulata inspireerivaid seminare ja ettekandeid, aga kohtuda ka investorite, teadlaste ja ettevõtetega. Konverents keskendub süvatehnoloogiatele ning TalTech võtab sel korral fookusesse materjalitehnoloogiad ja ringmajanduse.

Ürituse demoalal asub TalTechi boks, kus:

 • ringmajanduse tuumiklabori juhtimisel näitavad teadlased materjalitehnoloogia ja ringmajanduse innovatsiooni – esitlusi saab kuulata Silent Disco kõrvaklappidega,
 • on kohal TalTechiga tihedalt koostööd tegevad ettevõtjad Raikust ja Äiost,
 • saab tutvuda materjalitehnoloogia uuenduslike lahenduste ja näidistega.

Millest 23. mail osa võtta?

Ootame huvilisi Biotechi kohvihommikule kell 9 Patarein pagaris (Suur-Patarei 20-1), et luua uusi koostöösuhteid, jagada oma mõtteid ja ideid ning kuulata erikülalisi, kelleks on Simon Trancart (Gingko Bioweorks), Peep Pitk (Fibenol) ja Singapuri valitsusagentuuri Enterprise Singapore’i esindaja.

Programmist “Innovations in Sustainability at TalTech”, mis leiab aset Kultuurikatla Black Box demoalal, leiab järgmised ettekanded:

 • Kell 11 peab mehaanika ja tööstustehnika instituudi projektijuhi Artur Klausoni ettekande teemal „RENEW: epoksiidide ringlussevõtt värvilistest e-jäätmetest“ („RENEW: Recycling of Epoxies from Non-ferrous E-waste“). Ettekanne keskendub nii RENEW projektis elluviidule kui ka tutvustab loodava hargettevõtte ImpactPCB eesmärke ning tegevust. Täpsemalt hakkab hargettevõte tegelema materjalide eraldamiseks mõeldud „mobiilse“ moodultehase arendamise ja rentimisega ning ettekandes näidatakse, miks on eraldamine ringlusele ja majandusele kasulik – valikuliselt eraldatud materjalid satuvad (termo-keemilisse) ümbertöötlemisse, selmet neid energia tootmisel lihtsalt ära põletada.
 • Kell 12 toimub tekstiilitehnoloogia labori juhataja Tiia Plamuse ettekanne teemal „Tekstiilijäätmed kui väärtuslik tooraine uutele materjalidele“ („Textile waste as a valuable raw material for new materials“). Tekstiili- ja rõivatööstuse jääkidest on kujunenud üks suurimaid väljakutseid pakkuv probleem. Kuid nii tootmis- kui ka tarbimisjärgsed tekstiilijäätmed võivad olla nii tekstiilitööstuse kui ka muude tööstusharude jaoks väärtuslik tooraine. Ettekandes tutvustatakse tekstiilivaldkonna ringsemaks muutmise võimalusi ning TalTech tekstiilitehnoloogia labori kogemust tekstiilijäätmete väärindamisel.
 • Kell 13 saab kuulata puidutehnoloogia labori juhataja Jaan Kersi ettekannet teemal „Puit on tulevikumaterjal!“ („Wood is the future material!“). Puit on tulevikumaterjal, sest puittooted talletavad pikaajaliselt süsinikku ja kaskaadkasutus pikendab materjali elutsüklit veelgi. Rohelepe ja ringbiomajandus toetavad fossiilsest toormest toodetavate plastide ja komposiitide asendamist bioplastide ja naturaalsete kiududega. Vähekasutatud lehtpuidu väärindamine sisaldab endas suurt tulevikupotentsiaali ja selleks tuleb nende füüsikalisi omadusi puidutihendamise kaudu parendada, mis võimaldab laiendada lehtpuidu kasutusala transpordi ja spordivahendite valdkonda.
 • Kell 14 algab mäenduse ja maavaratehnoloogia osakonna EIT vanemprojektijuhi Veiko Karu ettekanne teemal „Te vajate tooraineid, et anda enda ärile väärtust“ („You need raw materials to give the value to your business“).

Me elame ehitatud ühiskonnas ning kõikjal – kodus, tööl, puhkehetkel – ümbritsevad meid esemetesse ja esemeteks vormitud toormaterjalid. Oluline on mõelda, mis saab seadmetest, mida me igapäevaselt enam ei kasuta, kas neid saaks toormeteks ümber muuta ning kasutada toormeid seejärel uute toodete tegemiseks. Samuti on selliste toormete innovatsiooni arendamiseks olemas rahastamisvõimalused.

 • Kell 15 esineb keemia osakonna doktorant Maria Reinaasa ettekandega teemal „Kukersiidi tõelise potentsiaali paljastamine“ („Unveiling kukersite’s true potential“)
 • Kell 16 peab keemia osakonna kaasprofessor tenuuris Riina Aava ettekande teemal „Ringmajanduse väljakutsed: teaduse vaatenurk“ („Circular economy challenges: the science perspective“). Ringmajandus nõuab interdistsiplinaarseid lahendusi, mis võimaldab muuta jäägid majanduslikult mõttekal kujul ressursiks. Ettekandes antakse ülevaade ringmajandusele pühendatud teaduse tippkeskuse (SOURCES) lähenemisviisist ressurssidele, nende muundamisest keemilistes protsessides, eesmärgiga edendada jätkusuutlikumat materjalide ringlust.

Ühtlasi toimub kell 14 tuleviku laval (Future Stage) arutelu teemal „Biotehnoloogia ümber kujundamas kõike: vähktõve ravimisest fossiilivaba majanduseni“ („Biotechnology reshaping everything: from curing cancers to a fossil-free economy“), kus arutatakse biotehnoloogia/sünteetilise bioloogia valdkonna viimaste edusammude üle ning küsitakse, kuidas luua Baltikumis biotehnilist keskkonda.

Pikema kõne peab Marilene Pavan LanzaTech’ist. Lisaks temale osalevad arutelus Bouke de Jong, Mika Kukkurainen, Simon Trancart, Andrii Shekhirev ja Peep Pitk.

Mida põnevat tulla kuulama 24. mail? 

Programmis “Innovations in sustainability at TalTech”, mis leiab aset Kultuurikatla Black Box demoalal, toimuvad järgmised ettekanded:

 • Kell 11 esineb mäenduse ja maavaratehnoloogia osakonna EIT vanemprojektijuht Veiko Karu ettekandega teemal „StopWa: ehitus- ja lammutusjäätmed kui materjalid sademevee puhastamiseks“ („StopWa: Construction and demolition waste as materials for purification of stormwaters“). Linnapildis näeme, kuidas vanade majade asemele kerkivad uued majad. Mis aga saab ümberehitusprotsessis tekkinud ehitus- ja lammutusjääkidest? StoPWa konsortsium uuribki, kuidas on võimalik kasutada jääke ringmajanduslikult uute toodete loomisel. Fookusesse on võetud sademevee puhastamisel kasutatavate biofiltrite arendamine, mis on hea näide Läänemere puhtamaks muutmisest.
 • Kell 11.30 osaleb tuleviku laval (Future Stage) TalTechi tarkvaratehnoloogiate professor Pawel Sobocinski paneelarutelus „Tehisintellekt – mõistus üle masina?“. Tehisintellekt võib kas võtta üle meie mõtlemise või seda täiendada. See, millise tee me valime, võib lõppkokkuvõttes otsustada, kes saavad meie tulevikuühiskonnas ülekaalu: masinad või inimesed. Paneeli modereerib Trialoogi peatoimetaja Silver Tambur.
 • Kell 12 on võimalik kuulata jätkusuutlike ärimudelite väärtusahela juhtimise valdkonna lektori Ulrika Hurda ettekannet teemal „Uued tehnoloogiad ja digilahendused, mis võimaldavad ringmajandusmudeleid“ („New technologies and digital solutions enabling circular business models“). Ettekanne keskendub sellele, kuivõrd olulist rolli mängib ringsete ja jätkusuutlikumate ärimudelite kasutuselevõtus arusaamine, millised uued tehnoloogiad on lähiaastatel turule saabumas või rakendumas ning millised uued digitaalsed lahendused hakkavad olema kas kohustuslikud või kättesaadavad, et mõista paremini oma äri edukust või ringsuse tulemuslikkust. Lisaks käsitletakse küsimust, milliseid töövahendeid ettevõte tundmatusse tulevikku ringseid lahendusi otsima minnes oma lahenduste kaardistamiseks üldse kasutada saab?
 • Kell 13 peab Virumaa kolledži rakendusliku keemia töörühma uurimisrühma juht Allan Niidu ettekande teemal „Sünergia CO2 ja biomassi väärindamises“ („Synergy in CO2 and biomass valorisation“). Täpsemalt käsitletakse CO2 ja biomassi väärindamise võimalikke kokkupuutepunkte, näiteks CO2 kui biomassi tooret, vesiniku tootmist biomassist ja kasutamist CO2 väärindamises. Arutelu keskendub biogeense ja sünteetilise toodangu võrdlemisele – kas äädikat peaks tootma ainult bioprotsessidega või CO2 keemilise väärindamisega; kus peituvad keerukamate materjalide loomise võimalused – funktsionaalsuses või taaskasutatavuses?

Kell 11.30 ootame koostöös Tehnopoliga huvilisi TCB laval toimuvasse töötuppa, kus antakse ülevaade tervisetehnoloogia elutsüklist, hargettevõtetest ja teaduskoostööst ülikooliga. Niisamuti toimub arutelu „Tervisetehnoloogia innovatsiooni parimad praktikad ja kogemuslood“, milles osalevad Vertical VC tegevjuht Kenneth Salonius, Nordic Science Investments kaasasutaja Alexandra Gylfe, Dermtesti tegevjuht Priit Kruus ja HEBA kaasasutaja Ain Aaviksoo.

Täpsema ürituse ajakavaga saab tutvuda Latitude59 lehel.