Arvamus

15.02.2024
Rääkides rohepöördest, siis ka autodega tehakse pöördeid. Aga see on juhi otsus, kas pööre toimub sujuvalt ja kaasreisijatele märkamatult või külg ees kummivilina saatel.
15.02.2024
Olude sunnil olen põhjalikult tutvunud Tallinna kesklinna korterituruga. Tegevust ilmestasid ja valikut aeglustasid tugevad professionaalse kretinismi ilmingud, aga lõpptulemusena korter vana käibemaksuga käes ja hulganisti vahetut kogemust kauba peale.
15.02.2024
Vahel kohtab arvamusi, nagu oleks kunst ja teadus täiesti eraldiseisvad nähtused, mis eksisteerivad justkui väljapool turureegleid. Mõlemat tehakse suure missioonitundega, mõnikord sõltub töö aluseks olev idee inspiratsioonist ja mitte vajadusest. Aga kas tänapäeval on publiku mõjust ja turu nõudlusest üldse võimalik vaba olla?
15.02.2024
Linnastumine esitab kahesuunalisi väljakutseid. Esiteks: kuidas ehitada üles üha suuremate linnade logistikat, näiteks kuidas leida tasakaalu üha tiheneva ja keerustuva transpordi ja üha rohelisemat mõtteviisi eeldava, jätkusuutlikke lahendusi otsiva linnaplaneerimise vahel? Teiseks: kuidas võiksid väikesed linnad võimalikult valutult kahaneda – või kuidas sellele kahanemisele vastu seista, küsib kirjanik Jan Kaus.
15.02.2024
Tänapäeva maailmas näib olevat mõistlik arvestada „riskantsete teadmiste“ perspektiiviga. See arusaam võimaldab paremini hinnata nii praeguseid kui ka tulevasi väljakutseid, eriti seoses tehisintellekti mõjudega ettevõtetele.
15.02.2024
Selleks et meie riigis oleks piisavalt inimesi, kes oskavad ise luua erinevaid tehisintellekte, isesõitvaid autosid, ehitada ja renoveerida energiasäästlikke hooneid, välja töötada meetodeid materjalide taaskasutamiseks, on vajalik, et meie noored oleksid juba varakult huvitatud reaalainetest ja tehnoloogiavaldkonnast.