Susanne Durst

15.02.2024
Tänapäeva maailmas näib olevat mõistlik arvestada „riskantsete teadmiste“ perspektiiviga. See arusaam võimaldab paremini hinnata nii praeguseid kui ka tulevasi väljakutseid, eriti seoses tehisintellekti mõjudega ettevõtetele.