Jürgo Preden

15.03.2024
FinEst targa linna tippkeskuse pilootprojektis teadlaste välja arendatud DigiAuditi platvorm on jõudnud kinnisvaraomanikeni. DigiAudit võimaldab reaalajas jälgida ja analüüsida hoonete energiakasutust ning sisekliima näitajaid.