Erkki Karo

09.07.2024
Tuleviku innovatsioonipoliitika keskmes ei peaks olema mitte kitsalt majanduslik, vaid laiem ühiskondlik kasu.